Czy komornik może zająć świadczenia? 500 plus, świadczenia rodzinne – bezpieczne środki?

Świadczenie wychowawcze czyli popularne 500+ to spory zastrzyk gotówki dla budżetów domowych, który od lat funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Jest to jedna z form wsparcia polskich rodzin. Te akurat pieniądze trafiają do wszystkich posiadających dzieci do 18 roku życia. Niezależnie od dochodów czy sytuacji materialnej. Istnieją także inne formy wsparcia i świadczenia rodzinne, które trafiają do potrzebujących rodzin, a ich przyznanie zależne jest od dochodów. Czy oznacza to, że któreś z tych świadczeń może zostać zajęte przez komornika?

Dług to zobowiązanie, które trzeba spłacić

Wbrew pozorom w długi bardzo łatwo popaść, a ich posiadanie to nie jedynie domena tych najbiedniejszych. Często nawet pozornie dobrze usytuowanym osobom może powinąć się noga. Do utraty stabilności finansowej wystarczy jeden błąd. Nawet w najgorszej sytuacji warto podjąć działanie i postarać się rozwiązać problem jeszcze na etapie wezwań od wierzyciela. Sygnały ostrzegawcze, które zazwyczaj są wysyłane to wezwania do zapłaty, monity czy ponaglenia. Pisemne przypomnienia to próba zwrócenia uwagi. Obu stronom powinno zależeć na rozwiązaniu problemu, więc warto przynajmniej spróbować dogadać się z wierzycielem. Jeśli dłużnik nie podejmie w odpowiednim czasie działania i nie będzie próbował rozwiązać swoich problemów z wierzycielem to wcześniej czy później jego sprawa zostanie przejęta przez komornika sądowego lub firmę windykacyjną.

Komornik sądowy ma prawa, ale i obowiązki

Egzekucja komornicza to ostateczny krok, który jednak pozwala wierzycielowi na odzyskanie należności od dłużnika. Najczęściej odbywa się to poprzez zajęcie konta bankowego. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule. Jednak nie zawsze komornik ściąga dług z konta. Może odbywać się to także np. przez konfiskatę mienia. To, w jaki sposób będzie przebiegała windykacja zależy od wierzyciela i tego, co znajduje się w tytule wykonawczym. Komornik jest jedynie wykonawcą tytułu, który otrzyma od sądu. 

Działania komornika są ściśle określone przez przepisy prawa. Tam ustalony jest także jego zakres obowiązków i prawa dłużnika. Komornik nie może dowolnie zająć całego majątku. Każdy dłużnik powinien znać swoje prawa i kontrolować czy komornik działa zgodnie z przepisami. Każde jego wykroczenie jest podstawą do złożenia skargi na czynności komornika.

Artykuł 833 paragraf 6 Kodeksu postępowania cywilnego mówi o tym, że komornik nie może zająć zasiłku rodzinnego ani żadnego innego rodzaju świadczeń i dodatków rodzinnych w tym świadczenia pielęgnacyjne, porodowe, a także dla sierot zupełnych i świadczenia z pomocy społecznej. 

Oznacza to, że całkowicie wolne od zajęcia komorniczego są środki pochodzące z:

  • Zasiłku macierzyńskiego
  • Zasiłku ojcowskiego
  • Zasiłku pielęgnacyjnego
  • Zasiłku socjalnego MOPS
  • Alimentów
  • Zasiłku na rzecz rodzin ubogich
  • Renty rodzinnej dla sierot
  • Inne zasiłki wypłacane na rzecz potomstwa
ŚRODKI WOLNE OD ZAJĘCIA KOMORNICZEGO

Czy zajęcie środków z 500+ jest możliwe?

Jak wspomnieliśmy wyżej, według przepisów prawa, takie działanie nie może zostać przeprowadzone. Komornik nie ma prawa do zajęcia świadczenia 500+, a także pozostałych świadczeń rodzinnych. Jednak w tym przypadku często zdarza się, że przepisy pozostają jedynie przepisami, a do egzekucji środków i tak dochodzi. Jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta. Komornik przeprowadzając egzekucję nie ma dostępu do informacji o tym, skąd pochodzą środki znajdujące się na koncie dłużnika. Blokuje on więc całe konto, a w tym środki pochodzące ze świadczeń. Jednak dłużnik, który zna swoje prawa, powinien w tym wypadku wziąć sprawy w swoje ręce. 

Bank zablokował moje konto bankowe, w tym środki pochodzące ze świadczeń. Co zrobić?

Jeśli okaże się, że komornik dokonał zajęcia Twojego konta bankowego, na którym znajdowały się środki pochodzące ze świadczeń rodzinnych, to warto zadbać o swoje prawa. Przede wszystkim musisz powiadomić o tym fakcie komornika, który prowadzi Twoją sprawę. Możesz także złożyć zawiadomienie bezpośrednio do sądu, który sprawuje nadzór nad pracą danego komornika. Przeważnie egzekucja przeprowadzana jest przez sąd rejonowy. Jest to jasne naruszenie prawa. Możesz więc złożyć także oficjalną skargę na czynności komornika. Jeżeli nie czujesz się na siłach do załatwienia tych formalności samodzielnie możesz skorzystać z pomocy prawnej. 

Dodatkowo warto zwrócić się z tą sprawą także do banku, w którym posiadamy rachunek. Komornik, który kieruje do banku wniosek o blokadę konta bankowego, zaznacza jakie środki nie podlegają zajęciu. Czasami jednak bywa tak, że bank przeleje także środki pochodzące z tych świadczeń. Choć jest to sytuacja uciążliwa do rozwiązania, to jej odwrócenie jest możliwe. Aby jednak uniknąć niepotrzebnych stresów zawsze warto zwrócić się do komornika na etapie otrzymania powiadomienia o egzekucji i zaproponować spłatę zadłużenia. Unikanie trudnej sytuacji nie rozwiąże problemu, może tylko przynieść dodatkowe koszty i stres. 

Konto wolne od komornika – sposób na ochronę świadczeń

Aby mieć całkowitą pewność, że środki pochodzące ze świadczeń takich jak 500+ nie zostaną zajęte, warto założyć osobne konto socjalne. Środki, które będą się na nim znajdowały są całkowicie wolne od zajęcia komorniczego. Możesz więc mieć pewność, że nawet kiedy przyjdzie do egzekucji z Twojego majątku, to środki te będą bezpieczne. 

Konto socjalne oferowane jest przez różne banki. Warto dowiedzieć się w banku, w którym posiadasz swoje konto, czy funkcjonuje tego typu konto. Do jego założenia będziesz potrzebować zaświadczenia o tym, że pobierasz świadczenie rodzinne czy decyzję o przyznaniu 500+. Jest to poświadczenie, że środki wpływające na to konto są zwolnione z egzekucji komorniczej. 

Warto wiedzieć, że według prawa bankowego art. 52a konto socjalne jest zwolnione z jakichkolwiek opłat za użytkowanie. Oznacza to, że nie zapłacisz zarówno za jego prowadzenie jak i całą obsługę czyli np. wypłaty z bankomatów i wydanie karty do konta.

Wniosek o ograniczenie egzekucji z 500+

Jeśli natomiast nie chcesz zakładać osobnego konta lub jest za późno na zmianę, bo komornik wysłał Ci już zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, to istnieje jeszcze jeden sposób na ochronę środków pochodzących ze świadczeń. Musisz jednak złożyć wniosek do komornika i poinformować go o tym, że część lub całość środków znajdujących się na rachunku bankowym pochodzi z 500+. 

Zadaniem komornika jest jedynie odzyskanie należności. W Twojej gestii leży zabezpieczenie środków, które są wolne od zajęcia. 

Wystarczy, że złożysz prosty wniosek do komornika i poinformujesz go o tym jaka kwota pochodzi ze świadczeń zwolnionych z zajęcia komorniczego i podasz dokładne źródło świadczeń. Do wniosku należy dołączyć także wykaz z rachunku bankowego, gdzie będzie widoczny wpływ na konto wraz z wykonawcą przelewu.

Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje grupa świadczeń, które są całkowicie wolne od zajęcia komorniczego i podlegają ochronie. Jednak może zdarzyć się, że w wyniku zaniedbania lub niedopatrzenia zostaną one zajęte. Dlatego warto znać swoje prawa i działać. 

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.