Czy komornik może zająć konto bankowe? Limity zajęć komorniczych

CZY KOMORNIK MOŻE ZAJĄĆ KONTO BANKOWE?

Zaległe zobowiązania nie znikają same. Brak comiesięcznych wpływów na poczet raty kredytu, zadłużenie u operatora komórkowego czy niespłacone pożyczki to jedne z wielu powodów, dla których wcześniej czy później komornik zablokuje konto. Egzekucja komornicza to próba odzyskania należności na poczet właściciela. 

Jak komornik odnajduje konto dłużnika?

Znalezienie konta osoby zadłużonej jest banalnie prostym zadaniem dla komornika. Wszystko dzięki temu, że posiada on dostęp do systemu OGNIVO. Wystarczy, że poda tam podstawowe dane identyfikacyjne dłużnika takie jak jego numer PESEL. Dzięki temu system automatycznie wyszukuje mu wszystkie konta jakie posiada dłużnik. Często zdarza się także tak, że wierzyciel posiada informacje o tym, w którym banku dłużnik posiada swoje konto. Innym sposobem, który wykorzystują komornicy są działania terenowe. Oznacza to, że komornik sam próbuje namierzyć konto dłużnika poprzez wysłanie zapytania do pracodawcy lub biura rachunkowego, które prowadzi firmę dłużnika. 

WSZYSTKIE BANKI KOMERCYJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POLSKI NALEŻĄ DO SYSTEMU OGNIVO

Ukrycie swojego rachunku bankowego w dzisiejszych czasach nie jest tak proste jak kiedyś. Dlatego zajęcie konta bankowego to często wykorzystywany i skuteczny sposób na ściągnięcie należności od dłużnika. 

Czy komornik musi wysłać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji?

W przypadku kiedy chodzi o zajęcie konta bankowego komornik nie musi informować dłużnika pisemnie o rozpoczęciu egzekucji. Najczęściej informację tą przekazuje w formie elektronicznego zawiadomienia. 

Zajęcie konta bankowego przez komornika – jak to wygląda?

Firmy, które nie otrzymują wpływów z tytułu pożyczki czy kredytu w ramach ostateczności decydują się na wstąpienie na drogę sądową. Przeważnie dochodzi do tego, kiedy wszystkie inne dostępne metody się nie sprawdziły. Firmy nigdy nie kierują sprawy na drogę sądową po niezapłaceniu jednej raty czy w przypadku niewielkich opóźnień. Przeważnie sytuacja taka ma miejsce, kiedy dłużnik nie spłaca chwilówki kilka dobrych miesięcy. 

Komornik zajmując konto dokonuje zajęcia zarówno środków, które już znajdują się na koncie jak i przyszłych środków, które dopiero wpłyną na konto dłużnika. Bank ma obowiązek przekazania ich w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zajęciu konta bankowego.

Realizacja zajęcia konta bankowego polega na tym, że zablokowane środki trafiają na konto komornika, który następnie przekazuje je wierzycielowi. 

Komornik jest jedynie organem wykonującym postanowienie sądu. Oznacza to, że działa na podstawie posiadanego tytułu wykonawczego czyli wyroku sądu lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. 

Warto także dodać, że zajęcie konta bankowego a egzekucja z pensji to dwa oddzielne tryby postępowania komorniczego, które mają zupełnie inne zasady. Różnią się także kosztami, które musi ponieść dłużnik. 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Komornik nie może zająć wszystkich środków. Dłużnikowi przysługuje kwota wolna od zajęcia komorniczego, którą regulują przepisy ustawy o prawie bankowym. Kwota ta została określona na 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto.

Kwota ta dotyczy wszystkich środków, które zgromadzonych na rachunkach bankowych, a nie na każdym z osobna. 

kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 2257 zł

Wyjątki od reguły

Kwota wolna od zajęcia to zasada ogólna, jednak istnieją od niej wyjątki. Komornik może dokonać zajęcia całości zgromadzonych na rachunku bankowym środków kiedy dług dotyczy alimentów lub kiedy zajęcie dotyczy rachunku firmowego.

Komornik nie może także zablokować środków, które pochodzą ze świadczeń takich jak zasiłki rodzinne, 500+ czy inne świadczenia z pomocy społecznej. Problem w tym, że o ile nie wpływają one na oddzielne konto socjalne, to komornik nie ma informacji ani możliwości prawnych aby dowiedzieć się skąd pochodzą środki zgromadzone na rachunku bankowym. Dlatego często zdarza się tak, że także te świadczenia zostają zablokowane. 

Konto wspólne – czy komornik może dokonać na nim zajęcia?

Komornik może dokonać zajęcia także na rachunku wspólnym, którego dłużnik jest jedynie współwłaścicielem. Najczęściej ten rodzaj rachunków dotyczy małżeństw, ale bywa zakładany także w spółkach. 

W przypadku konta wspólnego małżonków komornik ma prawo do prowadzenia egzekucji z całości zgromadzonych na nim środków. Oczywiście małżonek ma prawo do obrony przed egzekucją. Jednak w tym przypadku to po jego stronie leży konieczność udowodnienia, że dana część środków nie wchodzi w skład majątku osobistego dłużnika. 

Możliwości komornika są nieco inne, kiedy sytuacja dotyczy konta wspólnego z osobą trzecią, która nie jest współmałżonkiem. Udziały osób trzecich są zwolnione z zajęcia komorniczego. Wysokość udziałów powinna być określona w umowie rachunku bankowego, a kiedy nie jest określona to przyjmuje się, że udziały są równe. 

Komornik zajął wszystkie środki na koncie lub te pochodzące ze świadczeń wolnych od zajęcia – co zrobić?

Choć prawo stoi w tym przypadku po stronie dłużnika i gwarantuje mu środki niezbędne do przeżycia, to często w praktyce bywa tak, że komornik zajmuje cały rachunek bankowy lub pieniądze, które pochodzą ze świadczeń, a te są wolne od zajęcia komorniczego. W takich przypadkach warto działać. Pierwszym krokiem jest złożenie reklamacji w banku, a także poinformowanie komornika o tym, że dokonał bezprawnego zajęcia. To ważne, gdyż komornik może wstrzymać się wtedy z przekazaniem środków do wierzyciela. 

Jeżeli powyższe kroki nie przyniosą efektów, to ostatecznym krokiem jest skarga na czynności komornicze, którą należy skierować do prezesa sądu rejonowego przy którym działa komornik. 

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.