Dodatek węglowy – 3 tys. złotych wsparcia dla gospodarstw domowych

DODATEK WĘGLOWY 3 TYSIĄCE ZŁOTYCH WSPARCIA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Ustawa umożliwiająca wypłatę bezzwrotnego świadczenia została podpisana przez prezydenta 11 sierpnia 2022 roku. Wypłacona kwota ma stanowić realne wsparcie przed nadchodzącym sezonem grzewczym dla osób, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy 2022 – czym jest?

Dodatek węglowy to kolejna próba wsparcia gospodarstw domowych w zakupie opału. Pierwotny pomysł opierał się na ustaleniu ceny gwarantowanej za tonę węgla dla wszystkich zainteresowanych w określonej ilości. Jednak założenia te okazały się niemożliwe do zrealizowania. Dlatego finalnie ustalono wsparcie w postaci jednorazowego dodatku węglowego.

Ile pieniędzy można dostać w ramach dodatku węglowego?

Wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3000 złotych w formie jednorazowego wsparcia. Dodatek zwolniony jest z podatku, a dodatkowo jest to kwota wolna od zajęcia. Oznacza to, że nie będzie można jej zająć w postępowaniu egzekucyjnym.

Co ciekawe ustalony jest maksymalny limit wydatków w ramach wypłat dodatku węglowego i wynosi on 11,5 mld złotych. Oznacza to, że w przypadku kiedy zapotrzebowanie na wypłaty okaże się wyższe niż zakłada limit wysokość wypłacanego wsparcia może zostać proporcjonalnie obniżona.

Wniosek o dodatek węglowy – dla kogo?

Dodatek węglowy w wysokości 3 tysięcy złotych przysługuje na każde gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Ustawa wyróżnia konkretne główne źródła ogrzewania takie jak:

 • kocioł na paliwo stałe
 • koza
 • ogrzewacz powietrza
 • trzon kuchenny
 • kominek
 • kuchnia węglowa
 • piec kaflowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego mogą złożyć te gospodarstwa domowe, które w tych konkretnych piecach palą węglem kamiennym lub jego pochodnymi takimi jak: brykiet, pellet. Warunkiem jest, że musi on zawierać co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Póki co. W związku z nadużyciami w najbliższym czasie planowane są zmiany w ustawie. Obecnie nie istnieje żaden zapis, który mówiłby o tym, że na jedno źródło ciepła przysługuje tylko jeden dodatek. Oznacza to, że jeżeli pod danym adresem mieszka kilka osób, które prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, ale posiada tylko jedno źródło ogrzewania, to każdy z nich może wnioskować o dodatek węglowy w wysokości 3 tys złotych. Na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 2 września 2022 roku rząd ma zająć się tą luką w prawie.

Dodatek ten przysługuje wszystkim, którzy posiadają obywatelstwo polskie, mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski. Ustawa ta dotyczy także cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • zezwolenia na pobyt czasowy
Dodatek węglowy przysługuje tym gospodarstwom domowym, które wcześniej zgłosiły swoje budynki do ceeb.

Co z osobami, które nie złożyły takiej deklaracji w ustawowym terminie?

Według przepisów grozi im kara nawet do 5 tysięcy złotych. Brak wpisu oznacza także brak możliwości wnioskowania o dodatek osłonowy. Kiedy minął termin najlepszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z urzędem i próba złożenia wniosku po terminie.

Gdzie można składać wnioski o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Weryfikacja dokonywana jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Podczas weryfikacji sprawdzana jest poprawność złożonej deklaracji z danymi podanymi w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski mogą być składane osobiście w formie papierowej, listownie lub elektronicznie.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Zgodnie z przepisami wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Jednak ze względu na możliwość ograniczenia wypłat najlepiej zrobić to jak najszybciej.

Kiedy nastąpi wypłata?

Według ustawy organ ma 30 dni na wypłatę dodatku, które liczone są od momentu złożenia wniosku.

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Gospodarstwa domowe, które otrzymały wcześniejsze wsparcie w postaci ceny gwarantowanej za tonę węgla, nie będą uprawnione do otrzymania dodatku węglowego. Osoby, które zdążyły zakupić węgiel w ramach ceny gwarantowanej płaciły zaledwie 996,6 zł za tonę. Przy obecnych cenach wydaje się być to bardzo atrakcyjna oferta.

Co z gospodarstwami domowymi zasilanymi innymi źródłami ciepła?

Rząd ma w planach zająć się także tymi, którzy zasilają nieruchomości także innymi źródłami ciepła, a odczuwają rosnące ceny. Projekt przewiduje dopłaty zarówno do drewna kawałkowego, oleju opałowego czy LPG. Projekt zakłada, że dodatek można dostać wyłączenie na jedno źródło ciepła, nawet kiedy w danym gospodarstwie domowym jest ich więcej. Dodatek ma wynosić:

 • 1 tysiąc złotych w przypadku drewna kawałkowego
 • 500 złotych w przypadku LPG
 • 2 tysiące złotych w przypadku oleju opałowego

Jak można wydać otrzymaną dopłatę?

Dodatek nie musi zostać wydany na zakup węgla czy paliwa. To także ukłon w stronę osób, które zapasy na zimę zrobiły już dużo wcześniej. Otrzymane pieniądze można wydać w dowolny sposób, a informacji na ten temat nie trzeba przekazywać do gminy. Nikt nie weryfikuje tego, co stanie się z pieniędzmi po ich wypłacie.

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.