Faktoring Alior Banku

alior bank logo
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • jawny
 • pełny
 • niepełny
 • odwrotny
Dla kogo:
 • małe, średnie i duże firmy
 • rolnicy
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR, USD, GBP, CHF w faktoringu pełnym i odwrotnym
Wartość faktury
 • 90% (brutto)
Opłaty i prowizje
 • od 0,15% do 1,50% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 30 minut od złożenia wniosku
Limit faktoringowy
 • 50 tys. zł – 1 mln zł
Faktury
 • z terminem płatności do 90 dni w faktoringu niepełnym
 • z terminem płatności do 180 dni w faktoringu pełnym
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • pomoc z windykacją należności (przypomnienia o zapłacie, wezwanie do zapłaty)
 • branie przez bank odpowiedzialności w razie niewypłacalności klienta
 • monitorowanie należności
 • rozliczanie spłat
 • 30-dniowy lub 60-dniowy (zależnie od rodzaju wybranego faktoringu) okres tolerowanego opóźnienia
Warunki
 • firma musi rozliczać się w polskiej walucie, prowadzić dzialałność na terenie Polski i posiadać zakońcozny min. 1 rok obrachunkowy, który obejmowałby okres min. 10 miesięcy
 • wymagane konto w Alior Banku, a także zabezpieczenie należności poprzez pełnomocnictwo
 • wymóg podpisania umowy (faktoring niepełny min. 18 msc, faktoring pełny min. 12 msc)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.