PKO Faktoring SA

pko bank Polski logo
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • ukryty
 • pełny
 • niepełny
 • eksportowy
 • krajowy
 • finansowanie faktur
Dla kogo:
 • firmy i przedsiębiorstwa, których przychody nie przekraczają 30 mln zł rocznie
 • duże korporacje, których przychody przekraczają 30 mln zł rocznie
Parametry
Waluta
 • PLN
Wartość faktury
 • do 100% w przypadku finansowania faktur
 • 80% – 90% pozostałe rodzaje faktoringu
Opłaty i prowizje
 • 0,039% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 15 minut od dostarczenia faktury w serwisie iPKO w przypadku finansowania faktur
Limit faktoringowy
 • do 3 mln zł
Faktury
 • z terminem płatności od 7 do 60 dni (z możliwością przedłużenia do 13 dni)
 • minimalna wartość faktury to 400 zł (brutto)
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • windykacji wierzytelności (przedsądowa i sądowa)
 • pomoc w weryfikacji klientów
 • monitorowanie i administracja należności
 • możliwość wybrania spośród dwóch ofert: standardowej i abonamentowej
 • każdy klient ma swojego opiekuna
 • brak wymaganej cesji wierzytelności (finansowanie faktur)
Warunki
 • firma musi działać na rynku min. 18 miesięcy i posiadać min. 2 stałych klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.