Niestety, nie możesz już wziąć udziału. Zobacz aktualne promocje.

Otwórz konto PKO za Zero i otrzymaj 350 zł do wydania na Allegro

promocja w banku pko bp
Zakończona

Bank PKO przygotował specjalną promocję dla nowych klientów – tym zwłaszcza dla rodziców, którzy otworzą nowe konto dla siebie i dla swoich dzieci. W ramach akcji „Sprawdza się w działaniu” do zdobycia jest nawet 350 zł do wydania na Allegro. Nagroda główna za założenie konta za Zero wynosi 150 zł, a dodatkowe 200 zł można zyskać za założenie kont dla dzieci.

Akcja trwa od 13 maja 2021 roku do 27 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania puli nagród, czyli do utworzenia 5000 nowych kont. Nagrody dodatkowe limitowane są do 2000 sztuk, co oznacza, że nie każdemu uczestnikowi uda się zdobyć całe 350 zł premii.

Kto może wziąć udział w promocji?

Według regulaminu akcji „Sprawdza się w działaniu” z promocji może skorzystać:

 • każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która od 1 stycznia 2020 do 12 maja 2021 r. nie posiadała ani nie była współwłaścicielem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku PKO (warunek nie dotyczy posiadaczy kont Inteligo!)
 • [w przypadku kont dla dzieci] osoba, która jest przedstawicielem osoby małoletniej nie posiadającej Konta Dziecka ani Konta Pierwszego w banku PKO w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 12 maja 2021 roku (warunek ponownie nie dotyczy kont Inteligo!).

Jakie nagrody są do zdobycia?

W akcji PKO BP „SPRAWDZA SIĘ W DZIAŁANIU” możemy otrzymać:

 • 50 zł w formie vouchera na Allegro za założenie konta i spełnienie części warunków
 • 100 zł w formie vouchera na Allegro za założenie konta i spełnienie pozostałych warunków
 • dodatkowe 200 zł w formie vouchera na Allegro za założenie kont dla dzieci

Aby Otrzymać 150 zł jako voucher na Allegro należy:

 1. otworzyć Konto za Zero wraz z kartą debetową za pośrednictwem strony promocji w okresie od 13 maja do 27 czerwca 2021 roku
 2. wyrazić niezbędne zgody marketingowe i nie odwoływać ich przynajmniej do dnia wydania nagrody
 3. by otrzymać voucher do Allegro w każdym z kolejnych 3 miesięcy po założeniu konta należy:
  1. dokonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych lub płatności BLIKiem
 4. nie zamykać ani nie przekształcać otwartego w ramach promocji konta na inne oraz nie cofać wydanej zgody marketingowej przynajmniej do dnia wydania nagrody bez względu na jej etap.
 5. Pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł otrzymasz do 20 dnia kolejnego miesiąca po pierwszy miesiącu spełnienia warunków. Voucher na kolejne 100 zł otrzymasz do 20 dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu wszystkich 3 miesięcznych warunków

Otwórz konto

Uwaga! Nagroda podzielona jest na dwie części – 50 zł oraz 100 zł. Do uzyskania premii w wysokości 50 zł będzie uprawniony uczestnik, który spełni wyżej wymienione warunki jedynie w pierwszym miesiącu po otwarciu konta. Premię drugiego etapu, czyli 100 zł (razem 150 zł) otrzyma uczestnik, który spełni warunki w trzech następujących po sobie miesiącach. Nagroda w formie kodu zostanie wysłana w wiadomości w serwisie PKO

Jak zdobyć nagrodę dodatkową w wysokości 200 zł w formie vouchera?

Akcja promocyjna banku PKO przewiduje także możliwość zdobycia nagrody dodatkowej w wysokości 100 zł. Każdy uczestnik ma prawo do zdobycia maksymalnie dwóch takich nagród, czyli łącznie dodatkowych 200 zł. Aby zyskać taką premię należy:

 1. spełnić wszystkie warunki otrzymania pełnej nagrody głównej, o których mowa powyżej,
 2. zawrzeć umowę do 27 czerwca 2021 o otwarcie konta:
  1. PKO Konto dziecka i kartę Junior , dla dzieci do 13 roku życia
  2. PKO Konto Pierwsze wraz z Kartą karta debetowa dla nastolatków między 13-17 rokiem życia
 3. w każdym z kolejnych dwóch miesięcy po otwarciu konta/kont dla dziecka dokonać minimum 2 transakcji bezgotówkowych kartą
 4. nie zamykać otwartych w ramach akcji kont ani nie cofać zgody marketingowej przynajmniej do dnia wydania nagrody
 5. Nagroda w wysokoście 100 zł zostanie wypłacona do 20 dnia kolejnego miesiąca po spełnieniu warunków (maksymalnie 200 zł, po 100 zł za każde konto)

Terminy wypłacania nagród

Nagrody zdobyte w ramach akcji promocyjnej banku PKO mają zostać wysłane do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki określone dla danej części nagrody. Maksymalna premia w wysokości 350 zł to bon na 50zł, 100 zł oraz maksymalnie dwa razy po 100 zł. Nagroda ma postać vouchera do zrealizowania w sklepie Allegro, który będzie ważny do 31. grudnia 2021 roku. Aby odebrać premię, uczestnik musi zalogować się do swojego konta iPKO.

Wszystkie warunki promocji można sprawdzić w poniższym regulaminie:

Warunki Konta za Zero w PKO BP

PKO Konto za Zero to produkt dedykowany osobom, które ukończyły 18. rok życia. Rachunek polecany jest w szczególności tym, którzy często podróżują za granicę. Jego prowadzenie jest bezpłatne – bez konieczności spełnienia żadnych warunków. Opłata za kartę do rachunku (10 zł) naliczana jest w sytuacji, kiedy użytkownik nie wykona w ciągu miesiąca minimum 5 płatności bezgotówkowych kartą lub BLIKiem. Bezpłatne są także wypłaty ze wszystkich bankomatów banku PKO (za wypłatę gotówki z innych bankomatów pobierana jest prowizja w wysokości aż 10 zł).

Główne zalety Konta za Zero to:

 • brak opłat za prowadzenie konta,
 • brak opłat za kartę (pod warunkiem dokonania 5 płatności bezgotówkowych miesięcznie),
 • możliwość korzystania z nowoczesnej aplikacji mobilnej IKO,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych poprzez Profil Zaufany,
 • karta z funkcją wielowalutową,
 • brak opłat za wypłatę gotówki za granicą (z włączoną funkcją wielowalutową).

Największe wady Konta za Zero to:

 • wysoka opłata za kartę przy braku odpowiedniej aktywności – 10 zł,
 • wysoka prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów nienależących do PKO – 10 zł,
 • brak ciekawych ofert dla oszczędzających.

Charakterystyka PKO Konta Dziecka

W ramach akcji promocyjnej warto rozważyć także otwarcie konta dla swojego dziecka. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli jeszcze 13 roku życia będzie to PKO Konto Dziecka. Prowadzenie rachunku jest bezpłatne, podobnie jak przelewy oraz korzystanie z karty PKO Junior. Poza tym, PKO Konto Dziecka to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ze zmiennym oprocentowaniem i tygodniowym naliczaniem odsetek. Konto zachęca dziecko do odkładania pieniędzy poprzez dodatkowe oprocentowanie za systematyczne wpływy i brak wypłat przez 3 miesiące. Rodzic ma wgląd w wydatki dziecka poprzez aplikację mobilną, a młody właściciel rachunku może kontrolować swoje fundusze dzięki aplikacji PKO Junior.

Cechy PKO Konta Pierwszego

Konto Pierwsze w banku PKO dedykowane jest młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Konto Dziecka zmienia się w nie automatycznie, kiedy młody człowiek kończy 13 lat. Prowadzenie rachunku oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów są w tym przypadku w pełni darmowe, jednak zwolnienie z opłaty za kartę do rachunku uwarunkowane zostało koniecznością dokonania miesięcznie 2 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKiem. Konto Pierwsze daje użytkownikowi dostęp do aplikacji mobilnej IKO. Karta wydawana do rachunku – tak jak w przypadku Konta za Zero – posiada funkcję wielowalutową.

Konto Pierwsze uczy oszczędzania. Poza zmiennym oprocentowaniem 0,01% w skali roku z co miesięczną kapitalizacją odsetek, oferuje także bonus w wysokości 0,5% za regularne oszczędzanie. Aby je uzyskać, właściciel konta musi systematycznie przez 3 kolejne miesiące wpłacać na rachunek od 20 do 1000 zł i nie dokonywać żadnych wypłat.