SMEO

smeo
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • jawny
 • niepełny
 • pojedynczy (tylko wybrane faktury)
 • mikrofaktoring dla małych firm
Dla kogo:
 • mikro, małe i średnie jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki jawne
 • branże narażone na ryzyko utraty płynności finansowej: transportowe, handlowe, produkcyjne, budowlane, kreatywne
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR
Wartość faktury
 • do 100%
Opłaty i prowizje
 • od 0,09% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 5 minut od momentu weryfikacji faktury przez faktora
Limit faktoringowy
 • do 50 tys. na początek przy podpisaniu umowy online
 • do 1 mln zł przy podpisaniu przez kuriera
Faktury
 • z terminem płatności między 7 a 90 dni, o wartości min. 300 zł
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • wsparcie w przypadku windykacji wierzytelności
 • możliwe do wyboru są 3 pakiety usług o różnych korzyściach
 • możliwość wykorzystania całego limitu faktoringowego na jednego klienta
 • faktor nie pobiera żadnych dodatkowych opłat przez 30 dni po terminie płatności
Warunki
 • faktura, którą zgłasza przedsiębiorca, musi mieć termin co najmniej 3 dni przed jej zapadalnością

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.