Split Payment. Czym jest mechanizm podzielonej płatności?

SPLIT PAYMENT

Mechanizm podzielonej płatności

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności dotyczy tylko transakcji B2B, czyli objętych podatkiem VAT. Obecnie każde konto firmowe oprócz rachunku głównego posiada również rachunek VAT. Banki mają obowiązek dodawania go, oczywiście nie obciążając klienta za to dodatkowymi kosztami. Mechanizm opiera się o to, że płatność, objęta fakturą, zostaje podzielona. Kwota netto trafia na główny rachunek bankowy przedsiębiorcy, a pozostałe pieniądze, czyli naliczony podatek zostanie przesłany na rachunek VAT.

Split payment został wprowadzony wraz ustawą z 1 lipca 2018 roku. Na początku była to dobrowolna praktyka, jednak od 2019 stała się w niektórych przypadkach obowiązkowa. Obecnie na świecie oprócz Polski jest on stosowany między innymi w Holandii, Czechach czy we Włoszech. MPP nie zadziała, jeśli przelew zostanie wykonany z konta osobistego na firmowe lub odwrotnie. Jeśli więc dwóch przedsiębiorców ze sobą współpracuje i jeden z nich używa konta osobistego do rozliczeń firmowych i dostanie przelew split payment, pieniądze wrócą do nadawcy. Może to doprowadzić do niepotrzebnych komplikacji, w wyniku których odbiorca przelewu nie opłaci na czas podatku VAT.

Jak działa split payment?

Pieniądze wysłane mechanizmem split payment nie są realizowane zwykłym przelewem, a specjalnym, nazywanym komunikatem przelewu. Różni się on od tradycyjnego polami, które nadawca musi wypełnić.

Komunikat przelewu musi zawierać:

 • numer faktury
  • jeśli płatność ma być zaliczką, wpisujesz tu słowo „zaliczka” zamiast całego numeru faktury,
  • jeśli chcesz opłacić kilka faktur na raz, wpisujesz okres, z którego pochodzą faktury (nie może być krótszy niż dzień i dłuższy niż miesiąc);
 • NIP odbiorcy,
 • kwotę netto,
 • należność VAT.

Jest to o tyle kłopotliwe, że to dostawca decyduje, czy wyśle przelew zwykły czy użyje mechanizmu podzielonej płatności. W dodatku musi sam wypełnić takie pola jak sumę netto, którą weźmie z faktury i wpisze także część pieniędzy, która jest naliczonym podatkiem VAT. Trzeba więc uważać, aby nie popełnić pomyłki.

Czym jest rachunek VAT?

Rachunek VAT jest osobnym subkontem, który banki łączą razem z głównym rachunkiem firmowym. To na niego wpada część płatności, która odpowiada naliczonemu podatkowi VAT. Następnie z owego rachunku jego właściciel może opłacić między innymi:

 • VAT w Urzędzie Skarbowym,
 • VAT z otrzymanej faktury (opłacając fakturę, należność VAT pobierana jest właśnie z rachunku, jeśli kwota nie będzie wystarczająca, pozostała część pieniędzy zostanie ściągnięcia z konta głównego)
 • składki ZUS,
 • CIT,
 • podatek akcyzowy i celny,
 • zobowiązanie podatkowe z tytułu wewnątrzwspólnego nabycia paliw silnikowych.

Składkę ZUS opłaca się ze swojego głównego rachunku rozliczeniowego zwykłym przelewem. Następnie bank sam automatycznie pobierze odpowiednią kwotę z rachunku VAT i zwróci je na główny rachunek.

Czy przedsiębiorca może dysponować środkami na rachunku VAT?

Pieniądze na rachunku VAT, właściciel konta może rozdysponować tylko na określone wyżej rzeczy. Co jednak w przypadku, gdy po opłaceniu wszystkich składek, na koncie zostaną jakieś finanse? Możliwe jest wtedy złożenie specjalnego pisma adresowanego do Urzędu Skarbowgo. Jeśli decyzja naczelnika urzędu skarbowego będzie pozytywna, pieniądze zostaną przelane na główne konto firmowe podatnika.

Środki zgromadzone na koncie są wolne od zajęć sądowych i administracyjnych.

Dla kogo split payment jest obowiązkowy?

Ze split payment może korzystać każdy przedsiębiorca prowadzący firmę. Może, ale nie musi. Są jednak wyjątki, gdzie używanie MPP staje się obowiązkowe. Dzieje się, to wtedy, gdy jednocześnie:

 • kwota przelewu brutto przekracza 15 tys. zł,
 • sprzedawane lub nabywane są towary lub usługi „wrażliwe” czyli na przykład wyroby ze srebra stali, złota, aluminium, miedzi, komputery, dyski twarde, telefony, telewizory, aparaty fotograficzne, a także surowce wtórne i paliwa, czyli te produkty, które najczęściej są używane do wyłudzeń kwoty podatku VAT (całą listę znajdziesz tu: towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług).
Prezentacja mechanizmu podzielonej płatności w wersji obowiązkowej i dobrowolnej - podział kowty na fakturze
strona rządowa biznes gov

Cel wprowadzenia podzielonej płatności

Ministerstwo Finansów wprowadziło mechanizm podzielonej płatności po to, aby zapobiegać oszustwom podatkowym i wyłudzeniom VAT-u. Pieniądze zgromadzone na subkoncie nie mogą być wykorzystywane w dowolnych celach przez właściciela konta, służą one głównie do opłacenia kwoty VAT-u. Państwo ma kontrolę nad tą kwestią, więc nie będzie możliwa defraudacja pieniędzy rozliczanych w sposób elektroniczny przez firmy. Takie uszczelnienie systemu podatkowego i wprowadzone sankcje automatycznie zwiększą budżet państwa.

Nowe zasady – lepsza przyszłość dla przedsiębiorców?

Mechanizm podzielonej płatności ma swoje wady i zalety. Do największych zalet na pewno możemy zaliczyć możliwość przyspieszenia zwrotu różnicy między podatkiem naliczonym a należnym. Normalnie ten czas oscyluje wokół 60 dni, ale może zostać skrócony do 25. W tym systemie nie zdarzają się również pomyłki związane ze złym rozliczeniem kwoty podatku do zwrotu. Nie będzie on ani zaniżony ani zawyżony, ponieważ cały czas kontrolujemy finanse na rachunku VAT i mamy w nie wgląd. Korzystający z MPP mogą liczyć również na pewne ulgi. Jeśli opłaci się podatek z rachunku VAT wcześniej niż termin określony na spłatę tego podatku, kwota zobowiązania podatkowego może zostać obniżona. Jeśli 95% faktur opłaci się przez split payment, nie zostanie zastosowana ordynacja podatkowa. Krótko mówiąc, stawka odsetek nie zostanie podniesiona przez zwłokę spłaty zaległości VAT.

Wadą natomiast jest utrata płynności finansowej. Wcześniej właściciel firmy wszystkie zgromadzone środki, które uzyskał od kontrahentów, miał na swoim głównym koncie i mógł rozporządzać nimi jak chciał. Pamiętając jednak o zapłaceniu VAT-u na czas. W tym momencie jednak, nie ma dostępu do części swoich pieniędzy. Dodatkowo przy dobrowolnym MPP, to nabywca decyduje, czy zapłata odbędzie się za pomocą zwykłego przelewu, czy specjalnego, a nie odbiorca pieniedzy. System ten nie jest narażony także na pomyłki. Przez to, że ręcznie trzeba wpisać podzielone kwoty, a także numer faktury, mogą pojawić się błędy. Na pewno dużą wątpliwość budzi fakt, że teoretycznie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie ma obowiązku posiadania konta firmowego. Do rozliczeń może używać swojego, prywatnego konta osobistego. Jeśli jednak ktoś wyśle do niego pieniądze przez split payment, one po prostu nie dojdą.

zalety i wady mechanizmu podzielonej płatności

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.