Wspólne konto bankowe – z czym wiąże się prowadzenie konta dla dwojga?

konto wspólne

Wspólne konto bankowe

Pieniądze są nieodrębną częścią naszego życia. Do rozporządzania nimi, używamy kont bankowych. Komplikacje pojawiają się, gdy posiadamy osobę, z którą wspólnie się rozliczamy. Najczęściej jest to nasz partner czy współmałżonek. Można posiadać swoje indywidualne konta bankowe i przesyłać sobie pieniądze za zakupy, jednak nie jest to najwygodniejszy sposób. Oczywiście może również wystąpić sytuacja, w której tylko jeden partner zarabia, a drugi zajmuje się na przykład domem. Wtedy właśnie nadchodzi moment, w którym zaczynamy zastanawiać się nad prowadzeniem wspólnego konta bankowego. Niezależnie od powodu decyzji, prowadzenie razem konta jest dużą odpowiedzialnością i polega na stuprocentowym zaufaniu do współwłaściciela.

Model prowadzenia wspólnych finansów przez dwie osoby, zazwyczaj wygląda tak:

 • każdy posiada swoje konto indywidualne i jedno przesyła drugiemu pieniądze na wydatki,
 • osoby posiadają konto wspólne, a każdy współwłaściciel ma również swoje konto indywidualne,
 • tylko jeden ze współwłaścicieli ma swoje konto indywidualne, a oboje korzystają z rachunku wspólnego,
 • oboje korzystają tylko ze konta współdzielonego.

Kto może założyć wspólne konto bankowe?

Współdzielone konto mogą założyć dwie lub więcej osób. Citi Handlowy dopuszcza nawet czterech właścicieli jednego konta. Nie trzeba być nawet ze sobą spokrewnionym. Takie konto możesz otworzyć z partnerem, małżonkiem, siostrą, przyjacielem lub rodzicem. Jeśli oboje mieszkacie w Polsce, tu pracujecie i rozliczacie się podatkowo – wtedy nie ma problemu, wszystkie zasady są jasne. Możecie takowy rachunek założyć i cieszyć się jego możliwościami. Komplikacje pojawiają się jednak, kiedy przykładowo oboje mieszkacie w Polsce, jednak jeden ze współposiadaczy ma inną rezydencję podatkową. Lub tylko jedno z was mieszka w Polsce, a drugie za granicą, czyli ma inny status dewizowy i w tym przypadku jest nierezydentem. Jakie są więc zasady zakładania kont z taką osobą?

Rezydencja podatkowa

Jeśli chodzi o rozliczanie podatków przez jedną z osób w innym kraju, wszystkie instytucje finansowe są tej zasadzie zgodne. Konto wspólne nie może zostać założone przez osoby, które odprowadzają podatek w dwóch różnych krajach. Doprowadziłoby to do niepotrzebnych komplikacji, na przykład w sytuacji, gdy doszłoby do oskarżeń o oszustwa podatkowe, bądź wtedy, gdy konto chciałaby zająć zagraniczna skarbówka. Czyli nie możesz współdzielić konta z przyjacielem, który mieszka na stałe w Niemczech i tam odprowadza podatki. Co jednak w sytuacji, gdy oboje rozliczacie podatek w tym samym kraju, ale nie jest to Polska?

Rezydenci i nierezydenci

Ta kwestia jest bardziej zagmatwana. Reguluje ją ustawa z 27 lipca 2002 roku o prawie dewizowym. Rezydent to osoba mieszkająca w Polsce, a nierezydent ma swoje miejsce zamieszkania za granicą. Do tej sprawy banki podchodzą różnie i w zależności od placówki, albo zostaniemy odesłani z kwitkiem, albo instytucja zgodzi się na założenie konta. Zależy również jak wygląda sytuacja. Na przykład w Santanderze nie założą konta wspólnego osoby, które nie mieszkają w Polsce, czyli są nierezydentami. Za to w ING Banku Śląskim, Millennium, Nest Banku czy Getin Banku założysz konto razem, ale tylko z osobą, która ma taki sam kraj rezydencji, co ty. Czyli małżeństwo na stałe mieszkające w Niemczech i odprowadzające tam podatki będzie mogło otworzyć współdzielone konto w polskim banku.

kto może założyć konto wspólne?

Jak założyć konto wspólne?

Współdzielone konto można otworzyć na dwa sposoby. Albo przekształcając swój indywidualny ROR w rachunek wspólny, albo otwierając nowe, osobne konto. I w pierwszym i w drugim przypadku obie osoby muszą być obecne w banku i złożyć podpis na umowie. Oczywiście należy posiadać przy sobie także dokument potwierdzający tożsamość, a jeśli nie mieszkasz w Polsce, pamiętaj o karcie pobytu lub paszporcie. Istnieją instytucje, w których konto dla dwojga można założyć przez bankowość internetową, aplikację mobilną (np. mBank) lub poprzez infolinię czy kuriera (np. PKO BP) . Zanim rozpoczniesz proces otwierania konta, zapoznaj się z odpowiednimi informacjami na stronie swojego banku.

Konto dla pary – do kogo tak naprawdę należy? Uprawnienia współposiadaczy

Wspólny rachunek bankowy należy w takiej samej części, do każdego współposiadacza. Posiadają takie same uprawnienia, niczym nieograniczone. To znaczy, że oboje mogą do woli wpłacać i wypłacać pieniądze z bankomatu, robić przelewy, płacić kartą, nakładać limity na budżet i ogólnie zarządzać finansami. Każdy może także sprawdzić historię, wnioskować o produkty banku typu lokaty czy konta oszczędnościowe, a także, uwaga, w każdej wypłacić wszystkie pieniądze z konta. Dlatego pisaliśmy wcześniej o tym, że musimy posiadać stuprocentowe zaufanie do naszego partnera bankowego, ponieważ może on robić z naszymi środkami, co tylko zechce. Nawet wszystkie je sobie przywłaszczyć. Dla banku nie ma znaczenia, kto i ile wpłacił na dane konto. Pieniądze są wspólne i nie pomoże tu składanie żadnych pism, odwołań czy próśb o blokadę środków.

Istnieją jednak ruchy na koncie, co do których bank będzie potrzebował zgody obu właścicieli. Są to kwestie związane z:

 • pełnomocnictwem – każdy ze współwłaścicieli musi wyrazić zgodę powołanie pełnomocnika do rachunku, jego odwołanie, a także na zmienienie jego uprawnień,
 • kredytem – bez zgody drugiej osoby nie złożymy wniosku o kredyt i nie zawrzemy umowy,
 • przeniesieniem konta do innej placówki finansowej,
 • przekształceniem wspólnego rachunku na indywidualny,
 • zamknięciem konta.

Egzekucje komornicze

W każdej umowie o rachunek wspólny znajduje się zapis określający wysokość udziałów każdej ze stron. Zazwyczaj jest to równy procent dla wszystkich posiadaczy. W związku z tym, jeśli zdarzyłoby się, że konto zostanie objęte czynnościami egzekucyjnymi, w ciągu 7 dni należy przedstawić komornikowi umowę z bankiem, aby przypadkiem nie zajął całości środków. Gdy już się dowie, że – w przypadku na przykład dwóch posiadaczy – może wziąć tylko połowę pieniędzy, resztę zwolni. Jeśli na koncie było 100 tysięcy, weźmie 50 tysięcy i nie będzie tu brane pod uwagę to, że to nie były pieniądze wpłacone przez osobę, która została objęta postępowaniem komorniczym.

Co w przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli konta?

Jak już wspomnieliśmy, banki ustalają, że środki na koncie są wspólne. Co więc w przypadku, gdy jeden z właścicieli umrze? Każda instytucja w tej sytuacji zachowa się inaczej, stosując swoje wewnętrzne zasady. W większości banków wygląda to tak, że konto zostaje przekształcone na indywidualne (oprócz PKO BP – w tym banku nie można przekształcić konta wspólnego na indywidualne). Część pieniędzy dostaje żyjący współposiadacz, a pozostała część będzie podlegała prawo spadkowemu i zostanie zablokowana na rachunku technicznym. Są jednak banki (na przykład ING Bank Śląski), które wypłacają całość środków żyjącemu właścicielowi, a on może z nich dowolnie korzystać. Oczywiście, jeśli krewni zmarłego uzyskają z sądu pismo, że środki te powinny zostać rozdysponowane między spadkobierców, odpowiednia kwota zostanie zablokowana.

Profil Zaufany a współdzielone konto bankowe

Czy można założyć profil zaufany, korzystając ze wspólnego rachunku? Jak najbardziej tak. Jednak tylko w przypadku, gdy każdy właściciel posiada swój osobny identyfikator do bankowości elektronicznej i hasło. Instytucja finansowa posiada dane wszystkich współposiadaczy, więc nawet dzieląc z kimś konto nie jesteś anonimowy. Twoje dane i Twój podpis są na umowie, więc bank posiada Twoje dane. I dzięki temu będziesz miał możliwość zweryfikowania się na stronie profilu zaufanego. Wystarczy, że podczas zakładania konta – a następnie przy każdym logowaniu – wybierzesz swoją instytucję finansową i wpiszesz dane służące do zalogowania się do bankowości elektronicznej. Następnie będziesz musiał potwierdzić daną operację, albo za pomocą kodu SMS, albo w aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz dowiedzieć się krok po kroku w jaki sposób założyć konto bankowe, zapraszamy do naszego wpisu:

Profil zaufany, czym jest i jak go założyć?

Razem czy osobno? Wady i zalety wspólnego rachunku bankowego

Rachunek, którego właścicielem jest więcej niż jedna osoba, posiada zarówno swoje wady jak i zalety. Na pewno ułatwia wspólne życie i rozliczanie się. Plusem jest także możliwość wglądu we wszystkie środki, które są budżetem domowym i w związku z tym możliwość rozplanowania spraw płatniczych. Jeśli jedna z osób jest rozrzutna, można również weryfikować jej wydatki, sprawdzając historię transakcji. Co również może być i wadą, ponieważ obdziera nas to z prywatności. Musimy także posiadać zaufanie do swojego partnera bankowego i mieć pewność, że nie oszuka nas, wybierając wszystkie pieniądze z konta, bądź nie narazi rachunku na zajęcie go przez komornika.

Zalety

 • lepsza kontrola środków finansów,
 • usprawniona płatność za wspólne wydatki,
 • przydatność w przypadku, gdy tylko jedna osoba zarabia, a druga jest na jej utrzymaniu.

Wady

 • brak prywatności,
 • czasem nie do końca sprawiedliwie procedury związane z objęciem konta przez komornika lub w przypadku zgonu jednego z posiadaczy,
 • brak możliwości ustawienia dyspozycji na wypadek śmierci,
 • konflikty w przypadku niezgodności, co do niektórych decyzji związanych z kontem.
zalety i wady wspólnego konta bankowego

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.