Zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowy

ZAJĘCIE KONTA BANKOWEGO PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowy to przykre doświadczenie, które niesie ze sobą dalsze konsekwencje. Jedną z najistotniejszych jest brak swobody w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym. Jeżeli masz długi czy przeterminowane zobowiązania musisz się tego spodziewać, że wcześniej czy później Urząd Skarbowy zwróci się do Ciebie po należności. Na czym polega zajęcie konta i czy US może zablokować wszystkie środki znajdujące się na Twoim koncie?

Egzekucja administracyjna

Egzekwowanie zobowiązań publiczno-prawnych czyli wszelkiego rodzaju nałożonych podatków, kar administracyjnych, grzywien reguluje ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

To, jaki organ prowadzi dane postępowanie, zależne jest od tego, jakiego pochodzenia są należności. W przypadku kiedy dotyczą one zobowiązań należnych US prowadzi je Naczelnik Urzędu.

Oczywiście postępowanie egzekucyjne nie jest pierwszym krokiem, który podejmowany jest w celu odzyskania należności. 

Jakie środki może zająć Urząd Skarbowy?

Urząd Skarbowy podobnie jak pozostałe organy egzekucyjne mogą zabezpieczyć środki pochodzące z różnych kanałów, co więcej może odbywać się to z kilku kanałów jednocześnie. Egzekucji administracyjnej podlegają:

 • Depozyty zgromadzone na koncie oszczędnościowym
 • Środki zgromadzone na lokacie
 • Papiery wartościowe
 • Świadczenia emerytalne i rentowe
 • Przelewy wynagrodzenia
 • Dywidendy
 • Weksle
 • Udziały w spółce
 • Ruchomości
 • Nieruchomości
 • Gotówka

Jeżeli chodzi o kwotę, to zajmowane są środki jedynie do wysokości posiadanego zobowiązania. W przypadku kiedy nie jest możliwe zabezpieczenie wszystkich środków jednorazowo, to blokada rachunku bankowego trwa tak długo, aż całe zobowiązanie zostanie uregulowane, tak samo jak w przypadku zajęcia komorniczego

Dłużnik posiada możliwość wskazania i zasugerowania środka egzekucyjnego, który uważa za najmniej uciążliwy dla niego. Jeżeli organ egzekucyjny zobaczy chęć współpracy ze strony dłużnika przeważnie przystaje na daną propozycję i bierze pod uwagę propozycję. W takich przypadkach postępowanie trwa krócej i pozwala załatwić sprawę polubownie.

Po jakim czasie następuje zajęcie konta bankowego przez Urząd Skarbowy?

Nie istnieje ściśle wyznaczony termin, głównie ze względu na to, że każde postępowanie wymaga czasu, a blokada konta nie jest nakładana automatycznie. Zależy więc po prostu od tego, kiedy Urząd Skarbowy zajmie się daną sprawą. Jeżeli więc nie dokonałeś zapłaty w terminie np. za podatek, to z pewnością egzekucja Cię nie ominie. 

Jak długo może trwać zajęcie konta bankowego?

Termin odblokowania rachunku bankowego nie jest określony terminem, a zaspokojeniem całości należności. Oznacza to, że w momencie kiedy dług wraz z kosztami egzekucyjnymi zostanie w całości spłacony, nastąpi zdjęcie blokady. Urząd Skarbowy musi przekazać do banku stosowny dokument, który informuje o możliwości zdjęcia zajęcia z konta. 

Zajęcie konta bankowego – jak wygląda krok po kroku?

Cały proces rozpoczyna się w zasadzie od powstania niespłaconego zobowiązania. To ono jest podstawą do wszczęcia egzekucji. 

Urząd Skarbowy ma obowiązek poinformować dłużnika o posiadanym zobowiązaniu. Ma na to ustawowe dwa tygodnie. To czas, kiedy dłużnik może wziąć jeszcze sprawy w swoje ręce. 

Po 14 dniach następuje zajęcie rachunku bankowego. 

Jeżeli należność zostanie w ten sposób w całości spłacona, nastąpi zdjęcie zajęcia z konta bankowego. 

Wtedy możliwe jest ponowne korzystanie z pieniędzy zgromadzonych na koncie, jednak cała ta sytuacja może negatywnie odbić się na zdolności kredytowej dłużnika. Osobom, które starają się o kredyt lub mają taki zamiar w najbliższej przyszłości może to pokrzyżować plany. 

zablokowanie konta przez urząd skarbowy

Czy Urząd Skarbowy może zająć wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym?

Podobnie jak w przypadku zajęcia komorniczego, tutaj również określone zostały środki wolne od zajęcia. 

W przypadku kiedy zajęcie dotyczy pracodawcy, Urząd Skarbowy ma obowiązek pozostawić środki, które przeznaczone są na wypłaty dla pracowników. Jednak inicjatywa leży po stronie pracodawcy. To on musi dostarczyć do US dokumenty, które to potwierdzą np. listę płac. 

Dodatkowo Urząd Skarbowy musi pozostawić dłużnikowi co miesiąc środki niezbędne do przeżycia, których wysokość określona została na 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Zajęcie nie może dotyczyć także środków, które pochodzą ze świadczeń:

 • Alimentacyjnych
 • Rentowych
 • Świadczeń rodzinnych
 • Zasiłków i świadczeń socjalnych

Takie działanie ma na celu zabezpieczenie dłużnika, ale nie tylko. Pozostawienie go bez jakichkolwiek środków do życia z pewnością pogorszyłoby jego sytuację materialną i być może uniemożliwiłoby spłacenie całości zadłużenia. 

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.