Żyrant kredytu. Na czym polega poręczenie?

Żyrant to nieoficjalne określenie poręczyciela czyli osoby, która decyduje się być dodatkowym zabezpieczeniem dla kredytobiorcy. W przypadku jakichkolwiek problemów ze spłatą kredytu to właśnie do niego bank zwróci się z koniecznością zapłaty pozostałych rat. Sprawdź kto może zostać żyrantem, jakie są prawa i obowiązki osoby, która zdecyduje się być poręczycielem. 

Kim jest żyrant kredytu?

Żyrant to potoczne określenie poręczyciela kredytu. Poręczyciel jest dodatkowym zabezpieczeniem dla banku czyli gwarantem. W przypadku problemów ze spłatą kredytu to on przejmuje na siebie odpowiedzialność za zobowiązanie. Żyrantem może być osoba, która:

  • Ukończyła 18 lat
  • Posiada zdolność do czynności prawnych
  • Posiada dobrą historię kredytową
  • Posiada zdolność kredytową
  • Nie posiada zajęć komorniczych

Bycie poręczycielem kredytu to spora odpowiedzialność. Dlatego z taką prośbą najczęściej zwracamy się do najbliższej rodziny czy przyjaciół. Życie pisze różne scenariusze i nawet osoba z pozornie stabilną sytuacją finansową może mieć w przyszłości problemy ze spłatą kredytu. Dlatego decyzja o podżyrowaniu kredytu powinna być dobrze przemyślana.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PORĘCZYCIELEM KREDYTU?

W jakich przypadkach bank poprosi o dodatkowe zabezpieczenie?

Najczęściej kredytodawca będzie potrzebował dodatkowego zabezpieczenia, kiedy będzie miał wątpliwości co do sytuacji finansowej kredytobiorcy. Obecnie najczęściej stosuje się dodatkowe zabezpieczenia w postaci hipoteki, jednak nie zawsze jest to możliwe. W takich przypadkach ostatnią deską ratunku dla osoby, która chce wziąć kredytu może okazać się poręczyciel. Kredyt z żyrantem może być stosowany zarówno w przypadku kredytu hipotecznego jak i gotówkowego. 

Mam już kredyt. Czy mogę zostać żyrantem?

Wszystko zależy od sytuacji finansowej. Teoretycznie posiadanie kredytu czy innego zobowiązania, nie wyklucza z możliwości zostania żyrantem. Jeśli zdecydujesz się poręczyć kredyt, bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową i przeszłość czyli to czy nie miałeś do tej pory problemów z płatnością rat. 

Warto pamiętać, że poręczenie jest traktowane przez bank na równi z posiadaniem własnego zobowiązania. Oznacza to, że nawet jeśli kredytobiorca terminowo spłaca raty to poręczenie obciąża Twoją zdolność kredytową. To szczególnie istotne w przypadku zobowiązań długoterminowych. Jeśli zdecydujesz się na poręczenie np. kredytu hipotecznego, to przez najbliższe 30 lat będzie on obciążał Twoje konto kredytowe. Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz dodatkowych środków, to nie oznacza, że w przeciągu lat sytuacja nie ulegnie zmianie. 

Jakie są obowiązki poręczyciela kredytu?

Poręczyciel podpisując umowę zgadza się na spłatę zobowiązania w momencie, kiedy pierwotny dłużnik przestaje spłacać swoje zobowiązanie. W takich przypadkach to właśnie na żyranta spada odpowiedzialność spłaty kredytu zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłaty. 

Śmierć kredytobiorcy a poręczenie kredytu

Zgodnie z obowiązującym prawem w pierwszej kolejności obowiązek spłaty kredytu spada na spadkobierców. Dziedziczą oni zarówno majątek jak i zobowiązania. Jednak jeśli zdecydują się na odrzucenie spadku, to odpowiedzialność spada na żyranta. 

Warto pamiętać, że żyrant ma także swoje prawa

Poręczenie pożyczki to spora odpowiedzialność. W takich przypadkach warto brać pod uwagę każdy scenariusz, a więc także ewentualność spłaty zadłużenia. Żyrant może negocjować z bankiem zapisy umowy, aby nieco polepszyć swoją sytuację. Niewiele osób o tym wie, a jednak warto spróbować. 

Jednym z zapisów, o które warto się dopytać to zapis o tym, że bank będzie w pierwszej kolejności dochodził należności z majątku kredytobiorcy, dopiero w sytuacji kiedy będzie to niemożliwe skieruje swoje żądanie do żyranta. 

Poręczyciel może zdecydować się na odpowiedzialność jedynie za część zadłużenia lub za odpowiedzialność w konkretnym okresie czasu. Jeśli kredytobiorca będzie regularnie spłacał raty kredytu, umowa poręczenia, więc też odpowiedzialność żyranta, zakończy się. 

Decydując się na podpisanie tak ważnej umowy masz prawo znać sytuację finansową kredytobiorcy. Niezależnie od tego czy jest to Twoja bliska rodzina czy najbliższy przyjaciel. Taka umowa to zbyt duża odpowiedzialność, aby wierzyć komuś jedynie na słowo. Możesz poprosić o przedstawienie informacji zarówno przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej trwania. Będziesz mieć wtedy pewność, że raty kredytu są spłacane w terminie, a także będziesz znać ich wysokość na bieżąco. 

Jak ograniczyć ryzyko związane z byciem żyrantem?

Pamiętaj, że decyzja o byciu poręczycielem to umowa, którą podpisujesz nawet na 30 lat. Należy więc podejść do tego świadomie i zadbać o zminimalizowanie ryzyka. Zadbaj więc, aby na umowie poza obowiązkami znalazły się także zapisy, które choć częściowo będą Cię chronić. Możesz wnioskować o:

  • Ograniczenie poręczenia czasowo
  • Ograniczenie poręczenia do pewnej kwoty
  • Zapis o pierwszeństwu innego rodzaju zabezpieczenia przed poręczeniem
  • Zapis o poręczeniu zwrotnym

Kiedy żyrant nie musi spłacać kredytu?

Poręczyciel nie musi spłacać zobowiązania kredytobiorcy tylko wtedy, kiedy uiszcza on regularnie raty kredytu. Niestety, jeśli będzie miał on problemy finansowe i przestanie spłacać swoje zobowiązanie, żyrant nie ma praktycznie żadnych szans na wycofanie się z umowy i musi przyjąć na siebie to zobowiązanie. 

Warto jednak wspomnieć o tym, że poręczyciel może wystąpić i zwrot poniesionych kosztów od kredytobiorcy. Przeważnie konieczne jest wystąpienie na drogę sądową, a cały proceder będzie czasochłonny, jednak finalnie może się opłacać. W międzyczasie poręczyciel musi spłacać regularnie zobowiązanie. 

Czy można wycofać poręczenie kredytu?

Zgodnie z prawem tak, jednak to zawsze zależy od konkretnej sytuacji. Podstawowym warunkiem jest regularne spłacanie zadłużenia. W przeciwnym wypadku bank nawet nie weźmie tego pod uwagę. Kredytobiorca może złożyć do banku wniosek o zmianę poręczyciela na inną osobę lub przedstawić inny rodzaj zabezpieczenia kredytu, a bank musi się na tą propozycję zgodzić. Kredytobiorca może także wnioskować o zdjęcie poręczenia, kiedy znacznie poprawi się jego sytuacja finansowa. 

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, jednak warunkiem koniecznym jest dobra sytuacja finansowa i regularne spłacanie zadłużenia i zgoda obydwu stron zarówno kredytobiorcy jak i poręczyciela. 

Czy można unieważnić umowę poręczenia?

Można to zrobić na drodze sądowej, jednak tylko w wyjątkowych przypadkach. Konieczne będzie udowodnienie, że umowa ta została zawarta wbrew naszej woli np. na skutek groźby. Możliwe jest także udowodnienie, że podpis został złożony nieświadomie. Jednak są to wyjątkowe sytuacje, które zdarzają się stosunkowo rzadko. 

Jak wygląda umowa poręczenia?

Umowa poręczenia regulowana jest przez przepisy Kodeksy Cywilnego. Jest to osobna umowa, która stanowi załącznik do umowy kredytowej. Żyrant musi być obecny w momencie podpisywania umowy pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. 

Czy mogę odzyskać pieniądze za spłacone zobowiązanie?

Poręczyciel musi spłacać zobowiązanie, za które wziął odpowiedzialność. Może jednak ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. 

W pierwszej kolejności warto wystosować przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kiedy ten sposób nie poskutkuje konieczne będzie złożenie wniosku w postępowaniu cywilnym. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego można przekazać sprawę w ręce komornika. 

Żyrowanie pożyczki to zobowiązanie – wady i zalety poręczenia kredytu

Bycie poręczycielem to spora odpowiedzialność, szczególnie w przypadku kredytów, które zaciągane są na 20 czy 30 lat. Podpisanie umowy poręczenia skutkuje obciążeniem konta kredytowego żyranta, a co za tym idzie obniżenia jego zdolności kredytowej. Nie da się przewidzieć tego, czy za kilkadziesiąt lat nie będziemy potrzebować dodatkowych środków lub nie zdecydujemy się na inwestycję. Bycie żyrantem może więc zamknąć nam szansę na osobisty rozwój i poprawę swojej sytuacji finansowej. Warto więc dokładnie przemyśleć sprawę bycia żyrantem i przeanalizować umowę przed jej podpisaniem. Trzeba pamiętać także o tym, że żyrowanie kredytu oznacza konieczność spłaty długu, kiedy kredytobiorca przestanie regulować swoje zobowiązanie.

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.