Ranking Faktoringu dla Firm – Kwiecień 2023

Jesteś przedsiębiorcą, który chce uniknąć braku płynności finansowej? Klienci mają problem z opłacaniem faktur, bądź są to faktury z mocno odroczonym terminem zapłaty? Usługa faktoringu pozwoli Ci uzyskać wypłatę na czas. Dzięki temu, gotówka w firmie będzie cały czas przepływać, a ty unikniesz kłopotów finansowych. Przejrzyj nasz ranking faktoringu dla firm i wybierz dla siebie najlepszą ofertę.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2023

1. SMEO

Ocena
Opłaty
od 0,09%
Czas wypłaty
5 min
Limit faktoringowy
do 1 mln zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • jawny
 • niepełny
 • pojedynczy (tylko wybrane faktury)
 • mikrofaktoring dla małych firm
Dla kogo:
 • mikro, małe i średnie jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki jawne
 • branże narażone na ryzyko utraty płynności finansowej: transportowe, handlowe, produkcyjne, budowlane, kreatywne
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR
Wartość faktury
 • do 100%
Opłaty i prowizje
 • od 0,09% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 5 minut od momentu weryfikacji faktury przez faktora
Limit faktoringowy
 • do 50 tys. na początek przy podpisaniu umowy online
 • do 1 mln zł przy podpisaniu przez kuriera
Faktury
 • z terminem płatności między 7 a 90 dni, o wartości min. 300 zł
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • wsparcie w przypadku windykacji wierzytelności
 • możliwe do wyboru są 3 pakiety usług o różnych korzyściach
 • możliwość wykorzystania całego limitu faktoringowego na jednego klienta
 • faktor nie pobiera żadnych dodatkowych opłat przez 30 dni po terminie płatności
Warunki
 • faktura, którą zgłasza przedsiębiorca, musi mieć termin co najmniej 3 dni przed jej zapadalnością
Opłaty
od 0,053%
Czas wypłaty
5 min
Limit faktoringowy
5 tys. zł - 250 tys. zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • cichy
 • jawny z regresem
 • zaliczkowy
Dla kogo:
 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • wolne zawody, freelancerzy
 • branże narażone na ryzyko: transportowe, handlowe, budowlane, HoReCa
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR
Wartość faktury
 • do 100%
Opłaty i prowizje
 • od 0,053% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 5 minut od wysłania faktury (jeśi wybrałeś faktoring eskpres)
 • od 5 do 10 minut od momentu zweryfikowania waktury (w pozostałych przypadkach)
Limit faktoringowy
 • nowi klienci – od 40 tys. zł do 120 tys. zł
 • pozostali – od 5 tys. zł do 250 tys. zł
Faktury
 • z terminem płatności między 7 a 90 dni
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • wsparcie w przypadku windykacji wierzytelności
 • możliwość wykorzystania całego limitu faktoringowego na jednego klienta
 • dopuszczalne 14-dniowe opóźnienie w spłacie (faktoring jawny)
 • możliwość sfinansowania tylko połowy wystawionej faktury
 • monitorowanie spłat (faktoring jawny i ekspresowy)
Warunki
 • brak dodatkowych warunków, określonych przez firmę faktoringową
Ocena
Opłaty
od 0,043%
Czas wypłaty
24h
Limit faktoringowy
100 tys. zł - 15 mln zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • jawny
 • ukryty
 • pełny
 • niepełny
 • odwrotny
 • ekspresowy
 • globalny
 • finansowanie faktur
Dla kogo:
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • branże narażone na ryzyko: transportowe, handlowe, budowlane, produkcyjne, handlowe, rozrywkowe (sport, gamin, esport)
Parametry
Waluta
 • PLN, EUR
Wartość faktury
 • 80% – 100%
Opłaty i prowizje
 • od 0,043% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • 24 godziny od momentu wysłania faktury
Limit faktoringowy
 • od 100 tys. zł do 15 mln zł
 • do 500 tys. zł – mikrofaktoring
Faktury
 • z terminem płatności do 60 dni
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • wsparcie w przypadku windykacji wierzytelności
 • pomoc w weryfikacji i ocena wiarygodności klientów
 • możliwość wybrania pakietu usług
 • dopuszczalne finansowanie faktur, których termin płatności minął
 • możliwość finansowania tylko części faktury
Warunki
 • brak dodatkowych warunków, określonych przez firmę faktoringową
Opłaty
od 0,033%
Czas wypłaty
30 min - 2 dn
Limit faktoringowy
500 zł - 3 mln zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • pełny
 • niepełny
 • eksportowy
 • odwrotny (finansowanie zakupów)
 • finansowanie tylko wybranych faktur
Dla kogo:
 • mikro, małe i średnie firmy
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR
Finansowanie wartości faktury
 • 100% w przypadki finansowania faktur
Opłaty i prowizje
 • od 0,033% do 0,16% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • od 30 minut do 2 dni
Limit faktoringowy
 • 500 zł – 3 mln zł
Faktury
 • z terminem płatności do 120 dni
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • możliwość wybrania spośród wielu usług
 • 30 dni tolerowanego opóźnienia
 • pomoc w windykacji (przesyłanie próśb z prośbą o zapłatę, przypomnienia o zapłacie)
 • monitorowanie należności
 • przejęcie przez bank ryzyka niewypłacalności klienta
 • weryfikacja klientów
Warunki
 • firma musi działać na rynku od min. 6 miesięcy
 • od ostatniej tranakcja firmy musiało upłynąć mniej niż 40 dni
Opłaty
0,039%
Czas wypłaty
15 min
Limit faktoringowy
do 3 mln zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • ukryty
 • pełny
 • niepełny
 • eksportowy
 • krajowy
 • finansowanie faktur
Dla kogo:
 • firmy i przedsiębiorstwa, których przychody nie przekraczają 30 mln zł rocznie
 • duże korporacje, których przychody przekraczają 30 mln zł rocznie
Parametry
Waluta
 • PLN
Wartość faktury
 • do 100% w przypadku finansowania faktur
 • 80% – 90% pozostałe rodzaje faktoringu
Opłaty i prowizje
 • 0,039% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 15 minut od dostarczenia faktury w serwisie iPKO w przypadku finansowania faktur
Limit faktoringowy
 • do 3 mln zł
Faktury
 • z terminem płatności od 7 do 60 dni (z możliwością przedłużenia do 13 dni)
 • minimalna wartość faktury to 400 zł (brutto)
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • windykacji wierzytelności (przedsądowa i sądowa)
 • pomoc w weryfikacji klientów
 • monitorowanie i administracja należności
 • możliwość wybrania spośród dwóch ofert: standardowej i abonamentowej
 • każdy klient ma swojego opiekuna
 • brak wymaganej cesji wierzytelności (finansowanie faktur)
Warunki
 • firma musi działać na rynku min. 18 miesięcy i posiadać min. 2 stałych klientów
Opłaty
od 0,15%
Czas wypłaty
30 min
Limit faktoringowy
50 tys. zł - 1 mln zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • jawny
 • pełny
 • niepełny
 • odwrotny
Dla kogo:
 • małe, średnie i duże firmy
 • rolnicy
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR, USD, GBP, CHF w faktoringu pełnym i odwrotnym
Wartość faktury
 • 90% (brutto)
Opłaty i prowizje
 • od 0,15% do 1,50% za każdy dzień finansowania
Czas wypłaty
 • w ciągu 30 minut od złożenia wniosku
Limit faktoringowy
 • 50 tys. zł – 1 mln zł
Faktury
 • z terminem płatności do 90 dni w faktoringu niepełnym
 • z terminem płatności do 180 dni w faktoringu pełnym
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • pomoc z windykacją należności (przypomnienia o zapłacie, wezwanie do zapłaty)
 • branie przez bank odpowiedzialności w razie niewypłacalności klienta
 • monitorowanie należności
 • rozliczanie spłat
 • 30-dniowy lub 60-dniowy (zależnie od rodzaju wybranego faktoringu) okres tolerowanego opóźnienia
Warunki
 • firma musi rozliczać się w polskiej walucie, prowadzić dzialałność na terenie Polski i posiadać zakończony min. 1 rok obrachunkowy, który obejmowałby okres min. 10 miesięcy
 • wymagane konto w Alior Banku, a także zabezpieczenie należności poprzez pełnomocnictwo
 • wymóg podpisania umowy (faktoring niepełny min. 18 msc, faktoring pełny min. 12 msc)
Opłaty
od 1%
Czas wypłaty
1h
Limit faktoringowy
od 100 tys. zł
Podstawowe informacje
Rodzaje faktoringu
 • jawny
 • pełny
 • niepełny
 • odwrotny (tylko dla firm z obrotami od 10 mln zł rocznie)
 • eksportowy
 • importowy
 • międzynarodowy
Dla kogo:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe oraz rolno-spożywcze
 • firmy międzynarodowe
Parametry
Waluta
 • PLN
 • EUR
Finansowanie wartości faktury
 • ustalane indywidualnie
Opłaty i prowizje
 • od 1% do 1,5% za 30 dni dla firmy z obrotami od 1 mln zł do 4 mln zł rocznie
 • od 2% do 2,5% za 30 dni w przypadku faktoringu pełnego
Czas wypłaty
 • nawet w ciągu 1h od zgłoszenia faktury
Limit faktoringowy
 • od 100 tys. zł
Faktury
 • z terminem płatności od 7 do 180 dni
Dodatkowe korzyści i informacje
Usługi
 • możliwość wybrania dodatkowych usług
 • dodatkowe ubezpieczenie, którym można objąć wybranych klientów
 • obsługa należności i raportowanie
Warunki
 • firma musi działać na rynku od min. 18 miesięcy

Co to jest faktoring?

Zacznijmy najpierw od definicji. Faktoring wierzytelnościowy polega głównie na pomocy w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorcy. Właściciel firmy wystawia wiele faktur swoim klientom, ale nie zawsze od razu dostaje za nie pieniądze. Kontrahent może albo zwlekać i przekraczać termin płatności, albo po prostu jest on odległy w czasie. Decydując się na korzystanie z usług firmy faktoringowej, masz pewność, że nie będziesz miał żadnego zastoju finansowego, wynikającego z niespłaconych zobowiązań klientów. Faktor opłaca wszystkie wystawione faktury na bieżąco i to jemu dłużnik następnie oddaje pieniądze. Firma faktoringowa zazwyczaj bierze na siebie odpowiedzialność i w razie kłopotów, to ona dochodzi spraw niespłaconych wierzytelności. Nie musisz w takim przypadku niczym się przejmować, ponieważ do Ciebie gotówka spływa od razu, wraz z wystawioną fakturą. Jednak nie w każdej ofercie możesz spotkać się z tym, że faktor przejmie na siebie ryzyko niewypłacalności klienta. faktoring

Jak działa faktoring?

Faktoring działa w oparciu o międzynarodową konwecję z 28 1998 r. zawartą w Ottawie. Jego przepisy reguluje w Polsce także kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych.

Skorzystać z usługi faktoringu może każdy przedsiębiorca, choć najczęściej są to firmy zajmujące się branżą handlową, usługową czy transportową. Po zawarciu umowy z firmą faktoringową, wszystkie wierzytelności, których termin spłaty jeszcze nie minął, przejmuje faktor, wykupuje je i opłaca. Dostajesz część zapłaty, a gdy dłużnik faktoringowy opłaci faktoranta, przesyłana Ci jest pozostała część środków.

Współpraca z firmą zajmującą się faktoringiem jest stała (choć w każdej chwili możesz zrezygnować z usługi). A więc od czasu zawarcia porozumienia, każdą nowo wystawioną fakturę przesyłasz do klienta, a następnie jej kopię do faktora. On z kolei od razu opłaca część wartości faktury, a resztę dostajesz, gdy klient wywiąże się z zapłaty.

Istnieją różne rodzaje faktoringu, a także różne oferty. Czasami więc, w przypadku, gdy kontrahent będzie zwlekał z płatnością, faktor może dochodzić Twoich spraw i zlecić windykację. Jednak w większości przypadków firma zajmująca się faktoringiem, nie oferuje tego typu usług i sam musisz wyegzekwować niespłaconą należność. Niekiedy możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie należności u faktora, które ochroni Cię przed nieuczciwymi kontrahentami.

jak działa faktoring

 

Czym zajmuje się firma faktoringowa?

Firma faktoringowa zajmuje się finansowaniem faktur, których termin płatności jeszcze nie minął. Przedsiębiorca często wystawia faktury z przesuniętym terminem płatności, który najczęściej wynosi 60, 90, a czasami nawet i 120 dni. W takim przypadkach ciężko mówić o płynności finansowej, skoro wykonałeś usługę bądź sprzedałeś towar, a jednak musisz czekać kilka miesięcy na zapłatę. Umowa faktoringowa pozwala na to, by to faktor korzystając z własnych finansów, opłacił Ci od razu część faktury. Dzięki faktoringowi nie musisz czekać mnóstwa czasu na należne Ci środki finansowe, a wręcz od razu możesz je puścić w dalszy obieg, opłacając firmowe rzeczy bądź przeznaczyć je na wypłaty.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring posiada wiele rodzai, a skategoryzować go można na różne sposoby. Od zakresu usług, po charakter zobowiązania czy moment otrzymania pieniędzy, aż po jawność i zakres ryzyka.

Jednak jednym z naważniejszych podziałów, który powinien interesować polskiego przedsiębiorce jest ten zakłądający zawiadomienia dłużnika o umowie bądź nie, kategoryzajca ze względu na zakres ryzyka i podział ze względu na charakter zobowiązania.

Zawiadomienia dłużnika o umowie faktoringu

 • Faktoring jawny (otwarty) - najczęściej spotykana wersja usługi, a jednocześnie najtańsza. Klient musi wiedzieć, że przedsiębiorca korzysta z usług firmy zajmującej się faktoringiem. Najczęściej to właśnie przez nich jest o tym informowany. Faktor wyjaśnia kontrahentowi, że dojdzie do cesji wierzytelności, na którą on musi wyrazić zgodę. Jest to wygodny typ usługi, ponieważ odbiorca usług bądź produktów ma świadomość tego, że nad finansami trzyma pieczę zewnętrzna firma, która w razie kłopotów może wspomóc przedsiębiorstwo.
 • Faktoring cichy - ta forma faktoringu nie zakłada informowania klienta o tym, że jako przedsiębiorca korzystać z usług faktoringowych. Faktor opłaca Twoje faktury na podstawie wysłanej do niego kopii, ale to dłużnik Tobie płaci należność. I gdy tylko to zrobi, to ty musisz spłacić firmę zajmującą się faktoringiem, która za Ciebie założyła. W tym przypadku nie dochodzi do cesji wierzetelności, czyli wykupienia długu, a bardziej na "pożyczce" udzielanej przez faktora.

Zakres ryzyka

 • Faktoring pełny - jedna z najlepszych ofert jaką możesz spotkać na rynku. Faktoring pełny polega na tym, że to faktor ponosi całą odpowiedzialność za wierzytelność, nawet za tą niespłaconą. Jeśli kontrahent nie zapłaci pieniędzy, to przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów. Wszystko pokrywa ubezpieczenie (przez to ten rodzaj oferty jest dość drogi). To faktor ubiega się o to, by należność została spłacona, a jeśli wciąż występują kłopoty, zleca windykacje i wchodzi z dłużnikiem na drogę sondową.
 • Faktoring niepełny - faktor opłaca faktury przedsiębiorcy, ale jeśli jakiś klient przekroczy termin zapłaty i będzie zalegał z płatnością, to przedsiębiorca ponosi całe ryzyko i musi ubiegać się o niespłaconą wierzytelność. Na faktorze nie spoczywa żadna odpowiedzialność, jeśli doszłoby do takiej sytuacji. Często jednak firmy zajmujące się faktoringiem pomagają w procesie egzekwowania należności.
 • Faktoring mieszany - w razie niewypłacalności klienta, faktor bierze na siebie odpowiedzialność za niespłaconą należność, jednak tylko do pewnej kwoty. Jeśli zostanie ona przekroczona, to wtedy przedsiębiorca musi się tym zająć.

Charakter zobowiązania

 • Faktoring zakupowy i sprzedażowy - najpowszechniejszy rodzaj faktoringu. Przedsiębiorca wystawia fakturę, a faktor opłaca ok. 80-90% jej wartości, co można nazwać zaliczką. Gdy klient opłaci usługę bądź towar, wtedy przedsiębiorca oddaje pieniądze faktorowi (bądź odwrotnie, jeśli to przypadek faktoringu jawnego).
 • Faktoring odwrotny - ten rodzaj faktoringu zwany jest także dłużnym. Nie bez powodu, ponieważ polega na tym, że przedsiębiorca zaciąga dług u faktora na spłacenie faktury. W końcu firma nie tylko sprzedaje usługi bądź towary, a także często sama coś kupuje. Przedsiębiorca w tym modelu, opłaca te rzeczy z finansów faktora, a następnie musi go spłacić w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami.

Jakie są koszty usług faktoringowych?

Koszt faktoringu różni się w zależności od tego, jaki rodzaj wybrałeś i co zawiera się w danej ofercie. Wszystko zależne jest od Twoich oczekiwań i wymagań. Jeśli chciałbyś skorzystać z faktoringu pełnego, wiadomo, że będziesz musiał zapłacić więcej, ale wtedy nie ponosisz żadnych strat ani odpowiedzialności w razie niewypłacalności klienta.

W dodatku różne firmy posiadają różne prowizje, jakie pobierają za sfinansowanie faktury. Każda instytucja ma także inne zasady pobierania opłat. Niektóre będą chciały zapłaty za każdą zrealizowaną fakturę, a inne będziesz opłacał ryczałtowo, czyli poniesiesz koszty miesięczne, zależne od limitu faktur, jaki przyzna Ci firma.

Faktoring – dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie?

Z faktoringu korzystają głównie duże firmy, które są dostawcami usług lub produktów. Jeśli jednak jesteś małym przedsiębiorcą, a rozwój firmy zależy od płynności finansowej, również możesz skorzystać z tej opcji. Faktor będzie wypłacał Ci zaliczki za każdą wystawioną fakturę i nie będziesz musiał czekać miesięcy na przypływ środków pieniężnych. Możesz skorzystać z faktoringu również wtedy, gdy po prostu nie chcesz czekać na uzyskanie gotówki dopiero w momencie terminu spłaty. Faktor będzie spłacał Cię na bieżąco, co jest dużym komfortem. Jest to więc opcja dla każdego, nie tylko dla dużych firm, ale także dla małego przedsiębiorcy, którego stać na taką usługę, a który chciałby mieć komfort finansowy.

Ranking faktoringu dla firm

Wiemy jak trudno obeznać się we wszystkich ofertach jakie istnieją na rynku. Zwłaszcza, że usługę faktoringu posiadają nie tylko banki, ale także instytucje pozabankowe. Jest tego dużo, ale ułatwiliśmy Ci zadanie i przygotowaliśmy specjalne zestawienie, z którego dowiesz się jaki dana placówka posiada limit faktoringowy, do kogo kierowana jest oferta, kiedy faktor wypłaca przedsiębiorcy środki finansowe, jaka jest wartość faktury i jakie są opłaty i prowizje. Przejrzyj wszystkie oferty i wybierz jakąś dla siebie. Skorzystaj z zewnętrznych źródeł finansowania, nie martwiąc się dłużej o swoje środki pieniężne i ich płynność.

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.