Czym jest ubezpieczenie pomostowe? Zmiany prawne w kredytach hipotecznych.

ubezpieczenie pomostowe

Czym jest ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenie pomostowe nie jest powszechnie znane. Wszystko dlatego, że ma się z nim styk tylko wtedy, gdy dochodzi do kupna nieruchomości i w związku z tym, bierze się kredyt hipoteczny. Ubezpieczenie pomostowe wpływa na wysokość kredytu i koszty, jakie klient finalnie poniesie. Zawiera je się przy umowie kredytowej i zaczyna ono działać od momentu jej podpisania. Są różne szkoły rozliczania takiego ubezpieczenia, ale najczęściej spotyka się z tym, że po prostu oprocentowanie do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest podwyższone. Wyższa kwota przestaje być pobierana w momencie, gdy wpis do hipoteki zostaje uprawomocniony.

Przed czym chroni ubezpieczenie pomostowe i kogo?

Zaraz po podpisaniu umowy o kredyt hipoteczny, bank ma obowiązek wypłacić pieniądze klientowi. Nie ma jednak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci nieruchomości, dopóki klient nie dokona wpisu do księgi wieczystej. Jest ona potwierdzeniem na to, że nieruchomość ma właściciela. Dokument zawiera również prawa, jakie wobec nieruchomości zostały ustanowione. Niestety jednak problemem jest oczekiwanie na wpis. Między wpłatą środków pieniężnych, a wpisem do księgi może minąć kilka tygodni, a czasem nawet kilka miesięcy. Dlatego bank zabezpiecza się w tym czasie w inny sposób – ubezpieczeniem pomostowym, które jest odszkodowaniem w razie niewypłacalności kredytobiorcy.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie pomostowe nie jest obowiązkowe, gdy mamy do czynienia ze zwykłym kredytem. Wtedy bank nie musi chronić swoich interesów i bać się o brak jego spłaty. Wszystko dlatego, że normalny kredyt rządzi się trochę innymi prawami niż kredyt hipoteczny. Gdyby przestał być spłacany, po prostu narosłyby odsetki, a w końcu klient zostałby objęty działaniami komorniczymi. Jeśli jednak chodzi o hipotekę, jest to dużo wyższy kredyt niż normalny i naraziłoby bank na poważne straty, w przypadku niewypłacalności klienta. Dopóki nieruchomość nie jest wpisana do księgi wieczystej, nic nie jest jeszcze potwierdzone, a bank nie ma zabezpieczenia w postaci owej nieruchomości. Dlatego bank chce zabezpieczyć swoje interesy i w ten sposób podnosi ratę kredytu do momentu wpisania mieszkania do księgi wieczystej. Oczywiście, istnieją wyjątki i nie wszystkie banki tego wymagają, ale zdecydowana większość tak. Dobrym przykładem jest ING Bank Śląski, który wymaga od klientów wpłaty tylko symbolicznej kwoty na rzecz ubezpieczenia.

Do którego momentu płaci się składkę ubezpieczenia pomostowego?

Składkę ubezpieczenia płaci się aż do uprawomocnienia się wpisu w księdze wieczystej. Samo uprawomocnienie nie jest długim procesem, bo trwa od 7 do 14 dni od daty doręczenia go. Jednak problemem jest sam czas oczekiwania na taki wpis, ponieważ wszystko zależy od ilości chętnych, a także nakładu pracy, co ma związek z wielkością miejscowości i samym sądem rejonowym. W większych miastach, na przykład w Warszawie, czas oczekiwania zdecydowanie się wydłuża.

Jeśli jednak zdarzyłaby się sytuacja, gdzie mimo uprawomocnienia wpisu, bank wciąż pobiera większą ratę, należy zwrócić się do niego o zwrot nadpłaconej kwoty. Wtedy bez problemu możesz odzyskać swoje pieniądze. Jednak pamiętaj, by się o nie upomnieć, ponieważ instytucja sama z siebie, nie zwróci Ci nadpłaty.

Koszt ubezpieczenia pomostowego

To ile będzie kosztować ubezpieczenie zabezpieczające, zależy od tego, ile kredytobiorca będzie czekał na wpis do hipoteki. W każdym mieście i sądzie rejonowym jest to inny czas. Im dłuższy, tym więcej klient zapłaci. Kolejną zależną jest wysokość wziętego kredytu, ponieważ ubezpieczenie pomostowe oblicza się tak samo jak odsetki. Ważna jest również umowa, jaka zostanie zawarta między bankiem a kredytobiorcą. To w niej zawierane są najważniejsze informacje. Może się okazać, że albo Twoja instytucja finansowa podała stałą kwotę ubezpieczenia, jaką należy wpłacić przy podpisaniu umowy, albo będzie to po prostu zwiększona marża, Być może bank ogóle zrezygnuje z jakichkolwiek opłat. Koszty więc mogą różnic się pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Niemniej jednak, kwota ta zazwyczaj wynosi koło kilkuset złotych. Chyba, że weźmiesz wysoki kredyt w banku z niekorzystnymi opłatami, a Twój czas oczekiwania na wpis przeciągnie się w czasie. Wtedy nastaw się na koszt rzędu kilku tysięcy.

Czy zwrot ubezpieczenia pomostowego jest możliwy?

Niestety, ubezpieczenie te nie jest zwracane klientowi. Do chwili ustanowienia hipoteki, kredytobiorca ma obowiązek płacić większą ratę bankowi, jednak po wpisie, rata po prostu się zmniejsza. Choć to niezbyt sprawiedliwa praktyka, ponieważ klient nie ma wpływu na to, jak długo czeka na wpis w księdze wieczystej, a mimo to musi ponosić z tego tytułu koszty. W dodatku, w każdym miejscu czas oczekiwania jest inny, co jeszcze bardziej zaburza proporcje. Osoba mieszkająca w mniejszym mieście, uzyska też wpis szybciej, natomiast mieszkaniec większej miejscowości (rekordy bije Gdańsk i Warszawa), będzie czekał dłużej i w związku z tym zapłaci więcej. Na szczęście jednak niesprawiedliwości te zostały zauważone przez ministerstwo i szykują się zmiany w prawie, które poprawią sytuację kredytobiorców.

Zmiany w kredytach hipotecznych. Nowe zasady dotyczące ubezpieczenia pomostowego

Już w drugim kwartale 2022 roku, w życie ma wejść nowelizacja prawa bankowego, która ma wesprzeć osoby zaciągające kredyty hipoteczne. Obecnie jest tak, że muszą oni płacić ubezpieczenie w okresie oczekiwania na wpis hipoteki w księdze wieczystej. Statystyki jednak pokazują, że w latach 2020-2021 tylko 1,6% wszystkich wpisów do księgi wieczystej zostały oddalone. Natomiast kredytobiorcy na poczet ubezpieczenia pomostowego zapłacili w samym 2020 roku, aż 360 milionów złotych. Co pokazuje, że idea ubezpieczenia przestaje mieć sens, a wygląda to jak zwykły wyzysk. Jednak zrozumiałe jest to, że banki mimo wszystko chcą się jakoś zabezpieczyć. Największym problemem zdaje się być to, że tak długo oczekuje się na wpis do księgi. W większych miastach, czeka się nawet do kilku miesięcy (a nawet pół roku!). Przez cały ten czas, kredytobiorca musi płacić większe raty.

Nowe prawo ma sprawić, że zabezpieczenie kredytu jakim jest ubezpieczenie pomostowe, ma być zwracane klientowi. Czyli w chwili uprawomocnienia się wpisu, bank wypłaci kwotę, jaką kredytobiorca wpłacił na poczet składki ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.