Dobry Start czyli program rządowy 300+ – dla kogo jest przeznaczony i jak złożyć wniosek?

Wyprawka szkolna to niewątpliwie spory wydatek dla rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku szkolnym. Po okresie wakacyjnym, który wiąże się z większymi wydatkami ze względu na wyjazdy, kolonie czy obozy, może stanowić spore obciążenie dla domowego budżetu. Osoby, które po raz pierwszy kompletują podobne wyposażenie dla uczniów, mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, jednak to właśnie oni przeznaczą na wyprawkę najwięcej. Rodzice uczniów klas pierwszych muszą liczyć się z zakupem wszystkich akcesoriów, w tym także odpowiedniego ubioru, plecaka czy piórnika. 

Koszt wyprawki szkolnej 2022

Ostatnie badania, które zostały przeprowadzone w 2019 roku, mówią o kwocie ponad 1300 złotych na jedno dziecko. Biorąc pod uwagę szalejącą inflację oraz wzrost cen produktów, w tym roku kwota ta będzie zdecydowanie wyższa. Jednak dla wielu osób zakup wyprawki szkolnej to element, na którym nie zamierzają oszczędzać. 

W tym samym badaniu zapytano także rodziców o to, czy skorzystają z rządowego programu „Dobry start”. Dziewięciu na dziesięciu odpowiedziało pozytywnie, a aż 94% badanych przeznaczy otrzymane fundusze na skompletowanie wyprawki szkolnej dla dziecka. 

Przy obecnych cenach taki program stanowi wsparcie w podstawowym wyposażeniu dla dziecka idącego do szkoły. Nic więc dziwnego, że cieszy się dużą popularnością.

Program Dobry Start – dla kogo?

Rządowe świadczenie 300 plus przysługuje uczniom od 1 klasy szkoły podstawowej. Oznacza to, że dzieci, które odbywają roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu nie otrzymają świadczenia. Otrzyma je tylko dziecko uczące się w szkole. Górną granicą jest wiek 20 lat lub w przypadku osób niepełnosprawnych 24 lata. Dotyczy to jednak dzieci, które uczą się w szkole średniej, policealnej lub szkole dla dorosłych. Wyłączeni z tego świadczenia są studenci. Świadczenie udzielane jest na każde dziecko, co oznacza, że przy dwójce dzieci możesz otrzymać 600 złotych itd. Przysługuje ono raz w roku. 

Dla niektórych istotne będzie także to, że świadczenie udzielane jest każdemu, niezależnie od dochodów. Dodatkowo jest zwolnione z opodatkowania oraz nie podlega egzekucji komorniczej. Nie jest także wliczane podczas ustalania prawa do zasiłków. 

Świadczenie nie przysługuje studentom oraz dzieciom w zerówce

Kto może złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną mogła złożyć:

Rodzice

W przypadku, kiedy dziecko jest pod opieką obojga rodziców, wniosek powinien zostać złożony przez jednego z nich. Jeżeli jednak obydwoje zdecydują się na złożenie wniosku, to świadczenie otrzyma ten, który wykonał to jako pierwszy. W przypadku kiedy dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, to wniosek powinna złożyć ta strona, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem, czyli opiekun faktyczny. W przypadkach, kiedy sąd wydał orzeczenie o opiece naprzemiennej, to obie strony mogą złożyć wniosek i otrzymać podzielone świadczenie, każde po 150 złotych jednorazowego wsparcia.

Opiekun faktyczny dziecka

Opiekun faktyczny dziecka, to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i złożyła wniosek do sądu o jego adopcję. 

Opiekun prawny dziecka

Opiekun prawny, czyli osoba, która została wyznaczona przez sąd do prawnej opieki nad dzieckiem

Dzieci w pieczy zastępczej oraz usamodzielnione

Świadczenie na wyprawkę szkolą przysługuje także dzieciom, które znajdują się w domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub są usamodzielnionymi podopiecznymi tych miejsc. W takich przypadkach prawo do złożenia wniosku mają: rodzina zastępcza, dyrektor placówki czy osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, a po usamodzielnieniu uczeń sam w swoim imieniu. 

Do kiedy można założyć wniosek 300+?

Wnioski można składać od 1 lipca 2022 roku, czyli dokładnie w tym samym terminie co w ubiegłych latach. Termin składania wniosków mija natomiast 30 listopada 2022 roku.

Po tym terminie, prawo do złożenia wniosku będą miały jedynie osoby, których dzieci powyżej 20. roku życia uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o świadczenie przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku

Od 2021 roku wniosek złożysz wyłącznie przez internet

Podobnie jak świadczenie 500+, wniosek w ramach programu „Dobry start” możesz złożyć wyłącznie w wersji online, a obsługą programu zajmuje się zakład ubezpieczeń społecznych. 

Do tej pory środki wypłacane były przez gminy oraz centra pomocy rodzinie, a wnioski można było składać zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej bezpośrednio w jednostce. 

Od 1 lipca 2021 roku elektroniczny dokument możesz przesłać poprzez portal Ema@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Cała procedura jest prosta i wymaga potwierdzenia tożsamości poprzez podpis elektroniczny, profil zaufany lub właśnie poprzez bankowość elektroniczną. 

Niektórzy mogą złożyć wniosek jedynie bezpośrednio poprzez stronę portalu platformy usług elektronicznych ZUS. Są to: osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, opiekunowie prawni i faktyczni, dyrektorzy placówek zastępczych, osoby usamodzielnione. 

Obsługą wniosków zajmuje się ZUS, więc te złożone za pomocą bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia także tam trafiają. Składając wniosek tą drogą, ZUS zweryfikuje, czy posiadasz profil na portalu PUE ZUS. Jeżeli nie, możesz spodziewać się automatycznej rejestracji profilu oraz otrzymania potwierdzenia na wskazany we wniosku adres e-mail. Profil zakładany jest po to, aby każdy mógł mieć dostęp do informacji o wniosku. 

Wniosek o świadczenie Dobry Start – co musi zawierać?

Samo wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Wystarczy podać podstawowe dane osobowe rodzica oraz dziecka takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL czy adres zamieszkania. Na wniosku musi znaleźć się także numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata. To istotne, gdyż świadczenie wypłacane jest jedynie w formie bezgotówkowej. Jeżeli nie posiadasz rachunku bankowego, a chcesz otrzymać świadczenie – musisz go założyć. 

Aby wybrać najkorzystniejsze konto bankowe, możesz skorzystać z przygotowanego rankingu Kont Osobistych. Dzięki takiemu zestawieniu wybierzesz opcję, która najbardziej Ci odpowiada. 

Kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia?

Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku lub sierpniu mają gwarancję, że świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2022 roku. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach tj. wrzesień, październik lub listopad, wypłata świadczenia następuje w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Jeżeli więc chcesz otrzymać 300 zł jednorazowego wsparcia przed rokiem szkolnym, warto złożyć wniosek do końca sierpnia.

Gdzie można sprawdzić informację o złożonym wniosku lub poprawić go?

Niezależnie od tego, za pomocą którego kanału elektronicznego został złożony wniosek, to obsługą jego zajmuje się ZUS. Oznacza to, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi samego wniosku jak i wypłaty świadczenia znajdziesz na portalu PUE ZUS. To tutaj będzie dostępna także korespondencja w sprawie wniosku czyli ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników czy informacja o przyznaniu lub odmowie świadczenia. 

Aby otrzymać dostęp do tych informacji musisz zalogować się na portalu PUE ZUS, a następnie przejść do zakładki „Dobry start„. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wniosku. 

To także miejsce, w którym można skorygować wniosek oraz dosłać niezbędne załączniki do wniosku. 

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.