Kredyt na studia medyczne. Warunki, wnioski, dostępność.

Kredyt na studia medyczne

Polska służba zdrowia potrzebuje nowych rąk do pracy. Według danych Eurostatu Polska jest krajem z najmniejszą liczbą lekarzy specjalistów i pielęgniarek w całej Unii Europejskiej. Ich liczba wynosi zaledwie 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców i 5,1 pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Ostatnie zdarzenia pokazały, że nowoczesny sprzęt czy dobrze wyposażone szpitale nie będą pracowały same. Potrzebna jest wykwalifikowana kadra medyczna. Problem w tym, że ilość miejsc na publicznych bezpłatnych uczelniach jest ograniczone, a płatne kierunki medyczne są bardzo kosztowne. 

Wsparcie finansowe dla przyszłych lekarzy

Kierunek lekarski to marzenie wielu zdolnych uczniów. Jednak dla wielu pozostaje jedynie w sferze marzeń. Często głównym powodem jest brak możliwości opłacenia kosztownej nauki. Oczywiście istnieją rozwiązania jak np. kredyt studencki. Niestety jest to spore zobowiązanie dla ludzi wchodzących w dorosłość, a jego kwota zbyt niska na opłacenie całości edukacji. Nie wszyscy rodzice są w stanie finansować edukację pociech. Rozwiązaniem tego problemu ma być kredyt na studia medyczne. 

Czym jest kredyt na studia medyczne i kto może go otrzymać?

Studia medyczne wiążą się z naprawdę dużymi nakładami finansowymi. Oczywiście jest to inwestycja w prestiżowy zawód i możliwość zdobycia bezcennej wiedzy, jednak dla wielu koszty są zbyt wysokie. Studia zaoczne na polskich uczelniach medycznych to koszt około 40 000 złotych za rok nauki. Oznacza to, że podczas sześciu lat studiowania należy zainwestować około 240 000 złotych. 

Rozwiązaniem ma być kredyt na studia medyczne. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 1 kwietnia 2022 r określone zostały szczegółowe zasady korzystania z tego rozwiązania i możliwości dotyczące umorzenia kredytu w przyszłości. 

Wsparcie to skierowane jest do wszystkich studentów, którzy studiują na kierunku lekarskim w języku polskim, a ich zajęcia mają charakter płatny. Dotyczy to zarówno studentów medycyny na uczelniach państwowych jak i prywatnych. Studia mogą mieć zarówno charakter stacjonarny jak i zaoczny.

Jakie są warunki uzyskania kredytu na studia medyczne?

Kredyt ten jest produktem, który ma zapewnić opłacenie płatnych kierunków lekarskich. Wypłacany jest więc przez cały okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat bezpośrednio na rachunek uczelni. Wypłaty wykonywane są w dwóch transzach – jednej na każdy semestr. Maksymalna wysokość kredytu określa co roku minister właściwy do spraw zdrowia. W roku akademickim 2021/2022 została określona na 18 000 złotych za semestr, a na rok akademicki 2022/2023 wynosić będzie 20 000 złotych za semestr. 

Na całkowitą spłatę kredytu student ma 12 lat z czego spłata rozpoczyna się dopiero po zakończeniu edukacji. Podczas studiów, a także 12 lat po ich zakończeniu odsetki pokrywać będzie w 100% Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych, który został stworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W momencie kiedy student rozpocznie spłatę kredytu dopłata do odsetek będzie wynosiła 50%.

W programie można znaleźć także informację o tym, że marża może wynieść nie więcej niż 2 p.p + 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP.

Studenci mogą liczyć nie tylko na preferencyjne oprocentowanie kredytu, ale także na poręczenie Udziela go Fundusz przed bankiem kredytującym czyli bankiem Pekao S.A. 

zalety kredytu na studia medyczne

Zabezpieczenie dla Państwa korzyści dla studentów – umorzenie kredytu na studia medyczne

Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego podczas studiów może wiązać się ze sporym obciążeniem dla budżetu. Jednak Ministerstwo Zdrowia opracowało specjalne warunki, które mają z jednej strony pomóc studentom, którzy dopiero co zakończyli naukę, a z drugiej służbie zdrowia. Kredyt studencki może zostać umorzony, jeżeli:

  • Student przepracuje nie mniej niż 10 lat w ciągu 12 lat od zakończenia studiów
  • Uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową

Warunki te mają na celu zachęcić osoby studiujące medycynę do podjęcia pracy zawodowej w Polsce i pomóc w zwiększeniu liczby potrzebnych specjalistów. Lista priorytetowych dziedzin medycznych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 roku. Obejmuje ona 22 dziedziny medycyny. 

Jak i kiedy można składać wniosek o kredyt na studia medyczne?

Program został uruchomiony 18 lipca 2022 roku. Skorzystać mogą z niego także studenci, którzy już rozpoczęli swoją naukę, a kredytem chcieliby objąć opłaty poniesione w roku akademickim 2021/2022. W takim przypadku wniosek powinien zostać złożony do 30 września 2022 roku. Od roku akademickiego 2022/2023, czyli dla studiów rozpoczynających się 1 października 2022 r, wnioski będą przyjmowane w terminie 21 dni od rozpoczęcia danego semestru studiów.

Wniosek o kredyt na studia medyczne może zostać złożony w formie elektronicznej lub w tradycyjnej formie papierowej. Dostępny jest na specjalnym formularzu opracowanym przez bank Pekao S.A. we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wnioski przyjmować będzie bank Pekao S.A.

Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 21 dni od rozpoczęcia 
semestru – DLa Studentów rozpoczynających naukę w roku 2022/2023

w terminie do 30 września – w przypadku studentów składających wniosek o przyznanie zobowiązania również za rok akademicki 2021/2022.

Kredyt na studia medyczne czy kredyt studencki?

Warto podkreślić, że są to dwa zupełnie różne produkty. Kredyt studencki dostępny jest dla wszystkich studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 3000 złotych w momencie ubiegania się o kredyt. Może zostać udzielony przez cały rok studiowania, a jego wysokość wynosi w zależności od potrzeb studenta od 400 złotych do 1000 złotych miesięcznie. W przypadku kredytu studenckiego istnieje także ograniczenie wiekowe. Student nie może mieć więcej niż 30 lat w przypadku studiów wyższych. W przypadku studiów doktoranckich nie więcej niż 35 lat. Spłata odbywa się na korzystnych warunkach finansowych dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów. Nie ma jednak możliwości całkowitego umorzenia kredytu. Jeżeli jednak student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma gratyfikację w postaci umorzenia do 50% wartości zaciągniętego kredytu.

Choć warunki kredytu studenckiego wydają się być także bardzo korzystne, to w przypadku studentów kierunków medycznych zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest dedykowany dla nich kredyt na studia medyczne. Głównie ze względu na wyższą kwotę udzielanego świadczenia, dzięki czemu studenci mogą pokryć praktycznie całkowicie koszty edukacji. Także ze względu na możliwość umorzenia całości pobieranego kredytu.

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.