Progi podatkowe 2022 po zmianach Polskiego Ładu 2.0

PROGI PODATKOWE 2022 - PO ZMIANACH POLSKIEGO ŁADU 2.0

Skala podatkowa w pierwszym progu podatkowym, dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, po raz kolejny została obniżona. Od października 2019 roku wynosiła ona 17%, a obecnie po wejściu nowych przepisów w życie wynosi 12%. W związku z tym, że opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najczęściej stosowaną formą opodatkowania, zmiana ta będzie dotyczyła większości osób rozliczających się z Urzędem Skarbowym. 

Od kiedy obowiązuje stawka podatku 12%?

Nowe przepisy weszły w życie od 1 lipca 2022 roku, jednak dotyczą one dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Zwrot za okres od stycznia do maja możliwy będzie jedynie w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Dla wielu osób oznacza to większy wzrost nadpłacanego do tej pory podatku. 

Nowy schemat obliczania podatku – niższa kwota zmniejszająca podatek

DochódDotychczasPo 1 Lipca
do 120 tysięcy17% minus kwota wolna od podatku – 5100 zł12% minus kwota wolna od podatku 3600 zł
powyżej 120 tysięcy15 300 zł + 32% dochodów powyżej 120 000 zł/rok10 800 zł + 32% dochodów powyżej 120 000 zł/rok

Kwota zmniejszająca podatek uzależniona jest od stawki podatku. Dlatego wraz ze spadkiem skali podatkowej, kwota ta także uległa zmianie.

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 złotych x 12% = 3600 złotych

Co finalnie oznacza to dla pracownika? Niektórzy mogą zapłacić od lipca wyższe zaliczki na podatek dochodowy, jednak kwota ta zostanie im zwrócona w rozliczeniu rocznym.

Dla lepszego zrozumienia wprowadzanych zmian Ministerstwo Finansów opublikowała kalkulator #niskie podatki, w którym każdy może obliczyć rozliczenie miesięczne oraz roczne. Podane dane są zestawieniem nowych i starych przepisów, czyli każdy może sprawdzić jak zmiany podatkowe wpłynęły na jego wypłatę. Kalkulator dostępny jest na stronie: https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl/. Można w nim sprawdzić kwotę wynagrodzenia po zmianach podatkowych.

Aktualna skala podatkowa obowiązująca w Polsce

W tabeli zawarta jest obowiązująca w Polsce skala podatkowa, którą trzeba będzie uwzględnić w rozliczeniach od 2023 roku

KWOTA DOCHODU ROCZNIESKALA PODATKOWASPOSÓB LICZENIA PODATKU
KWOTA WOLNA OD PODATKUDO 30 0000%PODATEK ZEROWY
I PRÓG PODATKOWY30 001-120 00012%DOCHÓD*12% MINUS 3600 ZŁOTYCH
II PRÓG PODATKOWYPOWYŻEJ 120 00032%32%* NADWYŻKA POWYŻEJ 120 000

Ile realnie podatnik zaoszczędzi na zmianach wprowadzonych przez Polski Ład 2.0?

Zmniejszenie stawki podatkowej w pierwszym progu to realna korzyść dla wielu podatników. Powstała ona głównie ze względu na likwidację wcześniejszego narzędzia jakim była ulga dla klasy średniej. 

W ramach przejściowych przepisów w 2022 roku podatnicy mogą sami zadecydować, które narzędzie przyniesie im większe korzyści. Jeżeli uznają, że rozliczenia na zasadach ulgi dla klasy średniej jest dla nich korzystniejsze – mogą z niego skorzystać. Ustawodawca zdecydował się na taki krok głownie ze względu na podkreślenie tego, że nowe zmiany nie mają być sposobem na pogorszenie sytuacji podatników, ale mają na celu dążenie do jej poprawy. 

Przykład

Pani Łucja prowadzi działalność opodatkowaną według skali podatkowej. W całym roku 2022 roku osiągnęła dochód w wysokości 280 000 zł. Czy zmiany wprowadzone przez Polski Ład 2.0 będą dla niej pozytywne?

Przed zmianami:

120 000 złotych*17%=20 400 złotych

(280 000 złotych-120 000 złotych )*32%=51 200 złotych

51 200 złotych+20 400złotych – 5100 złotych= 66 500 złotych

Po zmianach:

120 000 złotych*12%= 14 400 złotych

(280 000 złotych-120 000 złotych )*32%=51 200 złotych

51 200 złotych + 14 400 złotych – 3600 złotych = 62 000 złotych

Różnica: 66 500 złotych – 62 000 złotych = 4 500 złotych

W podanym powyżej przykładzie Pani Łucja na wprowadzonych zmianach zaoszczędzi aż 4500 złotych. 

Obniżona stawka podatku a miesięczne zaliczki na podatek

Przy porównywaniu poniższych danych wprowadzono założenia, że pracownik złożył oświadczenie o niekorzystaniu z ulgi dla klasy średniej oraz złożył u pracodawcy PIT-2. Nie korzysta także z żadnej z dostępnych ulg.

DOCHÓD NETTO PO ROZLICZENIU ROCZNYM 2021DOCHÓD NETTO PO ROZLICZENIU ROCZNYM 2022RÓŻNICA POMIĘDZY ROZLICZENIEM W 2021 A 2022
DOCHÓD BRUTTO MIESIĘCZNY – 301026 514,84 zł28 362,84 zł+1 848,00 zł
DOCHÓD BRUTTO MIESIĘCZNY – 400034 895,52 zł36 681,52 zł+1 786,00 zł
DOCHÓD BRUTTO MIESIĘCZNY – 600051 825,16 zł53 042,16 zł+1 217,00 zł
DOCHÓD BRUTTO MIESIĘCZNY – 1000083 242,68 zł85 762,68 zł+2 520,00 zł
DOCHÓD BRUTTO MIESIĘCZNY – 1200096 803,44 zł101 871,44 zł+5 068,00 zł
DOCHÓD BRUTTO MIESIĘCZNY – 20000156 711,09 zł154 888,09 zł-1 823,00 zł
Dane pochodzą z opracowania własnego na podstawie Kalkulator #Niskie Podatki

Jak podają powyższe zaliczenia na nowych zmianach skorzystają najbardziej pracownicy, którzy zarabiają mniej. Ich wynagrodzenia, w porównaniu do 2021 roku będą wyższe. Nie mają natomiast co cieszyć się osoby, które zarabiają powyżej 20000 złotych miesięcznie – ich wynagrodzenie w stosunku do roku poprzedniego będzie niższe. 

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.