Kim jest Rzecznik Finansowy i kiedy może Ci pomóc?

rzecznik finansowy

Kim jest Rzecznik Finansowy i kiedy może Ci pomóc?

Robert już od blisko 10 lat cieszy się swoim wymarzonym, cichym domem na przedmieściach Warszawy. Przez cały ten czas rozwijał się, inwestował oraz awansował w pracy. W końcu udało mu się uzbierać kwotę, którą może przeznaczyć na przedterminową całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Umówił się na rozmowę z doradcą w banku. Pieniądze były gotowe. Wydawało się, że dzieli go jedynie chwila od wejścia w pełne posiadanie wymarzonych czterech kątów. Transakcja została sfinalizowana… nie obyło się bez problemów. Bank nie zwrócił Robertowi proporcjonalnej prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Rozgoryczony Robert napisał reklamację. Została odrzucona. Dzień później znajomy Roberta doradził mu, żeby przedstawił sprawę Rzecznikowi Finansowemu…

Kim jest Rzecznik Finansowy?

Rzecznik finansowy to organ powołany do pomocy zwykłym konsumentom. Pomoże Ci on w starciu z nieuczciwymi organizacjami finansowymi. Osoba będąca Rzecznikiem Finansowym sprawuje funkcję przez okres 4 lat. Instytucję powołano ustawą parlamentu z 2015 roku.

Czy wiesz, że… Rzecznik Finansowy to nie tylko jedna osoba? Rzecznik Finansowy kieruje Biurem Rzecznika Finansowego, czyli sztabem ekspertów z dziedziny szeroko pojętych finansów.

Codziennie do Biura Rzecznika Finansowego wpływa wiele próśb o pomoc. Wnioski pochodzą od osób nieodpowiednio potraktowanych przez:

 • Banki;
 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe;
 • Inne organizacje finansowe, np. firmy pożyczkowe itd.

Przez nieuczciwe traktowanie konsumenta powinieneś rozumieć zachowania takie jak m.in.:

 • Uniemożliwienie wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki;
 • Niewypłacenie proporcjonalnej prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania;
 • Zatajenie części informacji dotyczących całkowitego kosztu zaciąganego kredytu lub pożyczki.

To tylko niektóre z przypadków, nad którymi codziennie pracuje sztab specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego. Muszą oni się ustosunkować do każdego wniosku. W zależności od sytuacji, pracownicy biura podejmują różne krok. Jedną z najczęściej stosowanych jest wystawienie obiektywnej opinii dotyczącej danego zgłoszenia.

Pamiętaj o tym… Sprawę do Rzecznika Finansowego możesz skierować jedynie w przypadku, gdy firma finansowa odrzuci Twoją reklamację. Bez tego Rzecznik Finansowy nie będzie mógł Ci pomóc.

Jakie są obowiązki Rzecznika Finansowego?

Najważniejszym obowiązkiem Rzecznika Finansowego jest wspieranie konsumenta w sporach z organizacjami finansowymi. Walka ta jest często nierówna. Z jednej strony jest klient (być może Ty), a z drugiej sztab najlepszych firmowych prawników… Rzecznik Finansowy ma za zadanie być po stronie oraz wspierać obywatela, czyli Ciebie. Ma Ci pomóc dochodzić swoich praw w nieuczciwych firmach finansowych.

Pamiętaj o tym… Podczas sporów rozstrzyganych sądowo Rzecznik Finansowy musi zachować neutralność.

Wszystkie opinie, jakie wychodzą spod ręki specjalistów Biura Rzecznika Finansowego, muszą być obiektywne. W związku z tym Ty, jako konsument, nie będziesz mógł być reprezentowany w sądzie przez przedstawiciela Biura Rzecznika Finansowego.

Instytucja ma też inne obowiązki. Zalicza się do nich m.in.:

 • Przyjmowanie skarg na organizacje finansowe od klientów indywidualnych,
 • Edukowanie społeczeństwa,
 • Wydawanie opinii dotyczących zgłaszanych spraw,
 • Prowadzenie mediacji.

To jedne z najważniejszych obowiązków Rzecznika Finansowego. Za tymi kilkoma małymi punktami w rzeczywistości kryją się zakrojone na szeroką skalę działania. Do ich realizacji nieustannie jest zaangażowanych wielu ekspertów.

Czy Rzecznik Finansowy może nakładać kary?

Tak, Rzecznik Finansowy jest upoważniony do nakładania kar. Wszystko jest uregulowane przez “Ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym”. Według dokumentu, Biuro Rzecznik Finansowego może ukarać firmę kwotą sięgającą nawet 100 000 zł. Wysokość kary jest ustalana indywidualnie, w zależności od stopnia naruszenia przepisów. Firma finansowa otrzyma mandat w przypadku naruszenia obowiązków wymienionych w ustawie. Zaliczyć do nich można m.in.:

 • Brak zawarcia w umowie informacji o: miejscu i formie złożenia reklamacji, terminie rozpatrzenia reklamacji czy sposobie powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji;
 • Nie przekazaniu Rzecznikowi Finansowemu, na wcześniejszy wniosek, wzorców umów stosowanych w codziennej działalności;
 • Braku odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego. Ustosunkowanie się do wypowiedzi nie może trwać dłużej niż 30 dni.

Nawet najmniejsze naruszenie zasad jest podstawą do nałożenia słonej grzywny na firmę.

Jak może pomóc Rzecznik Finansowy?

Biuro Rzecznika Finansowego, w stosunku do każdego zgłoszenia, może podjąć kilka rodzajów działań. To, jakie wsparcie otrzyma konsument, zależy od niego samego, instytucji finansowej oraz Rzecznika Finansowego.

Ekspercka teleporada

Prawdopodobnie przynajmniej raz w życiu otrzymałeś dokument, którego kompletnie nie zrozumiałeś. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi porada ekspercka. Dzwoniąc lub pisząc e-mail, masz możliwość skonsultować każde otrzymane pismo z ekspertem z Biura Rzecznika Finansowego. Przełoży Ci on treść dokumentu “z polskiego na polski”. Poza prośbą o wytłumaczenie znaczenia otrzymanego pisma możesz poprosić o sugestie dalszego postępowania. Nie wiesz gdzie się zwrócić lub co zrobić z otrzymanymi informacjami? Ekspert wskaże Ci kierunek dalszych działań. Kontakt do specjalistów znajdziesz na stronie Rzecznika Finansowego.

Wszczęcie postępowania interwencyjnego

W przypadku odrzucenia Twojej reklamacji przez instytucję finansową możesz poprosić Rzecznika Finansowego o interwencję. Na Twój wniosek specjaliści z Biura Rzecznika Finansowego zaczną zbierać argumenty do sprawy, które będą świadczyć na Twoją korzyść. Następnie wystosują odpowiednie pismo do organizacji finansowej o zmianę decyzji dotyczącej Twojej sprawy. We wniosku zostaną zawarte wszystkie wcześniej pozyskane argumenty. Nie licząc interwencji, Rzecznik Finansowy może przyjąć również rolę mediatora. Może to pomóc w polubownym rozwiązaniu konfliktu. Obejdzie się wówczas bez niepotrzebnych rozpraw sądowych i zbędnego stresu. Aby jednak doszło do mediacji, obie strony muszą wyrazić na nią zgodę. Decydując się na mediację Rzecznika Finansowego, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. Opłata za usługę wynosi 50 złotych.

Wydanie opinii dotyczącej sprawy

Jeśli polubowne sposoby rozwiązania konfliktu nie pomogą, możesz wnieść pozew do sądu. Licz się jednak z faktem, że koszty prawnika będą po Twojej stronie, a Rzecznik Finansowy nie będzie Cię reprezentować. Jedyne co będzie mógł zrobić to wydać opinię dotyczącą sprawy. W opinii zostanie zawarte obiektywne eksperckie spojrzenie na sprawę.

Chcesz otrzymać stanowisko Rzecznika Finansowego? Złóż do niego odpowiedni wniosek, a wraz z nim m.in.:

 • Dokumentację procesową (pozew, odpowiedź na pozew itd.);
 • Dokładną datę oraz miejsce rozprawy sądowej.

Dokument zostanie dostarczony bezpośrednio do sądu. Pamiętaj, że masz możliwość otrzymania kopii. Sędzia zapozna się ze stanowiskiem rzecznika. Nie musi on jednak wydawać wyroku z nim zgodnego. Powinien natomiast odwołać się do niego w uzasadnieniu wyroku.

Pamiętaj o tym… Opinia Rzecznika Finansowego nie jest gwarancją zwycięstwa w sądzie.

Czy Rzecznik Finansowy jest skuteczny?

Prawda jest niestety brutalna. Skuteczność Rzecznika Finansowego jest niska. Wynika to z niewielu narzędzi, jakimi dysponuje. Nie ma on możliwości mocniejszego wpłynięcia na organizację finansową. Bardzo często jest tak, że konsumenci sami nie chcą kontynuować sprawy na drodze sądowej. Konflikt wówczas odchodzi w zapomnienie. Mimo wszystko warto korzystać z pomocy rzecznika. W szczególności, gdy jesteś pewien, że bank lub inna organizacja finansowa postąpiła wobec Ciebie nieuczciwie. Decyduj się na korzystanie z opinii ekspertów – to nic nie kosztuje, a często będzie to dla Ciebie nieocenione wsparcie. Mediacje, jako odpłatna usługa, również są w stanie niezwykle pomóc Ci w dochodzeniu swoich praw. Posiadanie uczciwego mediatora zminimalizuje ryzyko oszustwa przez firmę finansową lub zaproponowania rozwiązania dla Ciebie niekorzystnego. Mimo wszystko pomoc Rzecznika Finansowego jest nieoceniona. W szczególności dla kogoś nieobeznanego z tematem finansów. Zapobiega on próbom żerowania na niewiedzy społeczeństwa oraz pomaga przy zwalczaniu nieuczciwych nawyków korporacji finansowych.

Dodaj komentarz

Ocena

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.